Tham gia ngay tính năng Thần Tài Bảo Rương

11-01-2012

Đến với hoạt động Thần Tài Bảo Rương lần này, nhân sĩ sẽ dễ dàng nhận được những chiếc rương kỳ bí từ Bảo Rương Thương Nhân, cùng cơ hội sở hữu những phần thưởng cực "khủng" như Lăng Ba Vi Bộ, Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch, Mảnh Bạch Kim ...

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 13/01/2012.
 • Kết thúc: Cập nhật sau tại trang chủ.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả các nhân vật đang bôn tẩu tại VLTK II đều có thể tham gia tính năng.

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm II

Bảo Rương Thương Nhân

 • Vị trí: Thành Đô (215/220), Biện Kinh (172/178), Tuyền Châu (176/185), Dương Châu (209/196), Đại Lý (189/185), Tương Dương (181/185), Phượng Tường (220/195).
 • Tạm ngưng bán Tàng Rương.
 • Cập nhật thêm chức năng bán Mộc Rương với giá 01 Xu vật phẩm (không giới hạn số lượng).
 • Có thể đổi Bạch Kim Rương và Thần Tài Bảo Rương theo công thức sau:
  • 01 Bạch Kim Rương = 05 Tàng Rương.
  • 01 Thần Tài Bảo Rương = 55 Tàng Rương.

Nội dung hoạt động

Thông qua việc tích lũy thời gian online, tham gia các tính năng, đồng đạo sẽ nhận được các loại Bảo Rương tương ứng.

RươngNguồn gốc
Võ Lâm II

Mộc Rương

 • Online mỗi 60 phút nhận được 01 Mộc Rương.
 • Tham gia các tính năng Tống - Liêu 4x, Tống - Liêu 6x, Võ Lâm Sứ Giả, Thiên Môn Trận, Lương Sơn Bạc, Tài Nguyên Chiến, chăm sóc Bạn Đồng Hành. Mỗi lần hoàn thành tính năng sẽ nhận được số Mộc Rương tương ứng như sau:
--Không sử dụng Quân Công Chương Sử dụng Quân Công Chương Sử dụng Quân Công (đại)Sử dụng Quân Công (huy hoàng)
Tống - Liêu 4x1248
Tống - Liêu 6x1248
Thiên Môn Trận13610
Tài Nguyên Chiến1246
Võ Lâm II

Tàng Rương

Võ Lâm II 

Võ Lâm II 

25 Mộc Rương + 20 Xu vật phẩm = 1 Tàng Rương

Võ Lâm II

Kim Rương

Sử dụng Tàng Rương ngẫu nhiên nhận được 1 trong 3 loại: Kim Rương, Bạch Kim Rương, Thần Tài Bảo Rương hoặc 45 Vàng hoặc 5.000.000 kinh nghiệm.
Võ Lâm II

Bạch Kim Rương

Võ Lâm II

Thần Tài Bảo Rương

Phần thưởng

Kim Rương
Phần thưởngHạn sử dụng
5.000.000 kinh nghiệm-
68 Vàng-
Đại Bạch Cầu Hoàn7 ngày
Cường Tam Thanh Hoàn
Cường Lục Thần Hoàn
Bạch Cầu Tiên Đơn
Tam Thanh Tiên Đơn
Lục Thần Tiên Đơn
Quân Công Chương
Huy Hiệu Chiến Công (đại)
Huy Hiệu Chiến Công (huy hoàng)
Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Đồ Phổ-
Lăng Ba Vi Bộ
Bạch Kim Rương -
Bạch Kim Rương
Phần thưởngHạn sử dụng
79 Vàng-
Quân Công Chương7 ngày
Huy Hiệu Chiến Công (đại)
Huy Hiệu Chiến Công (huy hoàng)
Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
Thiên Thạch Linh Thạch
Định HồnThiên Thạch Thần Thạch
10.000.000 điểm kinh nghiệm-
Mảnh Bạch Kim
Thần Tài Bảo Rương -
Thần Tài Bảo Rương
Phần thưởngHạn sử dụng
50.000.000 kinh nghiệm-
100.000.000 kinh nghiệm
Túi Thiên Thạch Tinh Thạch7 ngày
Thiên Thạch Linh Thạch
Đinh Hồn Thiên Thạch Thần Thạch
Bao Thiên Thạch Tinh Thạch
Lăng Ba Vi Bộ-
Mảnh Bạch Kim

Với tính năng mới này, quý nhân sĩ có thêm cơ hội để nhận được trang bị Bạch Kim, thân chúc quý đồng đạo gặp nhiều may mắn trên đường hành tẩu.

Quý đồng đạo có thể xem thêm cách thức để có được trang bị Bạch Kim Viêm Đế tại đây.