Thần Tài Bảo Rương chuyển mình với điều chỉnh mới

10-05-2012

Tháng Năm, thế giới võ lâm đón hè vui bằng các hoạt động, sự kiện, sân chơi cùng những cập nhật lớn nhỏ. Nằm trong chuỗi thay đổi đó, tính năng Thần Tài Bảo Rương cũng rục rịch chuyển mình với một số điều chỉnh nhỏ bắt đầu từ sau bảo trì ngày 12/05/2012, cụ thể như sau:

 • Giảm thời gian online nhận Mộc Rương từ 120 phút/ 01 Mộc Rương xuống còn 60 phút/ 01 Mộc Rương.
 • Bỏ Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành ra khỏi danh sách phần thưởng khi sử dụng Kim Rương, Bạch Kim Rương và Thần Tài Bảo Rương.
 • Điều chỉnh chức năng bán các Bảo Rương ở NPC Bảo Rương Thương Nhân theo nội dung trong bảng dưới:
Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm II

Bảo Rương Thương Nhân

 • Vị trí: Thành Đô (215/220), Biện Kinh (172/178), Tuyền Châu (176/185), Dương Châu (209/196), Đại Lý (189/185), Tương Dương (181/185), Phượng Tường (220/195).
 • Tạm ngưng bán Tàng Rương.
 • Cập nhật thêm chức năng bán Mộc Rương với giá 01 Xu vật phẩm (không giới hạn số lượng).
 • Có thể đổi Bạch Kim Rương và Thần Tài Bảo Rương theo công thức sau:
  • 01 Bạch Kim Rương = 05 Tàng Rương.
  • 01 Thần Tài Bảo Rương = 55 Tàng Rương.

Thân chúc quý nhân sĩ có những khoảnh khắc vui cùng tính năng Thần Tài Bảo Rương.