Thẻ Hoạt Động - Trải nghiệm thú vị không thể từ bỏ

14-09-2015

Tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có của Thẻ Tháng Hoàng Đạo Cung, từ ngày 15/09/2015, cộng đồng nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ chào đón sự xuất hiện của Thẻ Hoạt Động hoàn toàn mới cùng cách thức tham gia hấp dẫn, số lượng phần thưởng đa dạng, quý hiếm.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 15/09/2015.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30/09/2015.
 • Điều kiện tham gia: Tất cả nhân vật cấp 80 trở lên đang hành tẩu tại VLTK II.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Thẻ Hoạt Động

 • Vị trí: Ngự Các.
 • Giá: 600 Xu (có thể giao dịch).
 • Chức năng: Tham gia tính năng Thẻ Hoạt Động.
 • Lưu ý quan trọng: Thẻ Hoạt Động sẽ hết hiệu lực vào lúc 23h59 ngày cuối cùng của mỗi tháng.
 • Ví dụ: Nhân sĩ mua và kích hoạt thẻ ngày 01/09 hoặc ngày 20/09 thì đều có hạn kết thúc là 23h59 ngày 30/09.
Võ Lâm II
Cẩm Nang Đại Sự Kiện
 • Vị trí: Hành trang nhân vật.
 • Chức năng: Kích hoạt Thẻ Hoạt Động.
 • Nhân vật đã kích hoạt Thẻ Hoạt Động khi tham gia các phó bản (Địa Huyền Cung, Vạn Kiếm Trũng, Lương Sơn Bạc, Thái Nhất Tháp thường) sẽ được nhận thêm 50% kinh nghiệm.

Nhiệm vụ hàng ngày

 • Nhân vật hoàn thành các nhiệm vụ như bảng dưới sẽ nhận được điểm cống hiến.
 • Mỗi nhiệm vụ chỉ được nhận thưởng 01 lần/ngày.
 • Nhân vật chỉ nhận được tối đa 250 điểm cống hiến/ngày.
 • Vào lúc 00h00 mỗi ngày, hệ thống sẽ reset điểm cống hiến của nhân vật về 0.
Nhiệm vụĐiểm cống hiến
Đăng nhập vào game1
Online 60 phút5
Hoàn thành ải 4 Lương Sơn Bạc6
Hoàn thành ải 8 Lương Sơn Bạc15
Hoàn thành ải 4 Vạn Kiếm Trũng6
Hoàn thành ải 3 Địa Huyền Cung6
Hoàn thành ải 7 Địa Huyền Cung15
Hoàn thành ải 3 Thái Nhất Tháp6
Hoàn thành ải 6 Thái Nhất Tháp15
Hoàn thành ải 3 Thái Nhất Tháp Anh Hùng8
Hoàn thành ải 6 Thái Nhất Tháp Anh Hùng20
Nhận thưởng chiến trường Nhạn Môn Quan10
Nhận thưởng chiến trường Bảo Vệ Thành Trì8
Nhận thưởng chiến trường Lương Thảo8
Nhận thưởng chiến trường Thôn Trang8
Hoàn thành 1 lần Vận Tiêu10
Hoàn thành 1 lần Cướp Tiêu10
Hoàn thành nhiệm vụ Đào Kho Báu10
Hoàn thành nhiệm vụ Trộm Kinh Thư10
Nhận thưởng Thợ Săn Tiền Thưởng10
Sử dụng 20 Rương Đại Hội Tỷ Võ10
Tiêu diệt 1 Boss Thế Giới hoặc Boss Thế Lực15
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Huyễn Cảnh Bí Quả10
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Trộm Cây10
Nhận thưởng chiến trường liên server20

Phần thưởng điểm cống hiến

Nhận thưởng mỗi ngày
 • Nhân vật có thể dùng điểm cống hiến mỗi ngày để nhận 01 trong các phần thưởng bên dưới.
 • Lưu ý quan trọng: Mỗi ngày chỉ được chọn nhận thưởng 01 dòng chọn duy nhất.
 • Ví dụ: Nhân vật có 250 điểm cống hiến trong ngày nhưng đã chọn nhận thưởng mốc 60 thì sẽ không thể chọn nhận thêm các mốc khác được nữa.
 • Đến 00h00 mỗi ngày, điểm cống hiến trong ngày sẽ trở về mức 0.
Điểm cống hiếnPhần thưởng
245 triệu kinh nghiệm, 10 điểm ngân phiếu, 21 vàng
6012 triệu kinh nghiệm, 20 điểm ngân phiếu, 33 vàng
10020 triệu kinh nghiệm, 40 điểm ngân phiếu, 45 vàng
15030 triệu kinh nghiệm, 60 điểm ngân phiếu, 56 vàng
20040 triệu kinh nghiệm, 80 điểm ngân phiếu, 68 vàng
25050 triệu kinh nghiệm, 100 điểm ngân phiếu, 79 vàng
Nhận thưởng tháng
 • Điểm cống hiến đã dùng nhận thưởng hằng ngày sẽ được hệ thống cộng dồn và tính vào điểm tổng kết chung của tháng.
 • Dựa theo điểm cống hiến tổng kết, nhân sĩ có thể nhận thưởng các phần thưởng bên dưới.
 • Điểm cống hiến mốc cao có thể nhận các phần thưởng của mốc thấp hơn.
 • Mỗi mốc thưởng chỉ được nhận 01 lần duy nhất.
Điểm cống hiếnPhần thưởng
1.40020 Thiết Tinh cấp 4 (khóa)
2.100100 Huân Chương Anh Hùng (khóa)
2.8004 Quân Công Huy Hoàng (khóa, 7 ngày)
3.60020 Bánh Ít Bát Bảo (khóa)
4.8003 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (không khóa)
5.6003 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3 - 5 (khóa)

Cập nhật tiệm ngân phiếu

Vật phẩmĐiểm ngân phiếu
Điền Sa Thất Đảm Hoàn10
Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn10
Nhân Sâm Dưỡng Vinh Hoàn5
Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn15
Tu Chân Yếu Quyết35
Quân Công Chương20
Quân Công Đại50
Quân Công Huy Hoàng300
Thần Nông Đơn20
Tiêu Kiếp Tán20
Bạch Cầu Tiên Đơn20
Lục Thần Tiên Đơn20
Tam Thanh Tiên Đơn20
Hoàng Kim Đại Hồng Bao100
Bạch Kim Đại Hồng Bao300
Thiên Thạch Linh Thạch35.000
Tiểu Định Hồn35.000
Dịch Cân Đơn35.000
Phong Hiệu Nhất Nhất Đại Hiệp350
Phong Hiệu Du Hiệp1.000
Phong Hiệu Ưng Dương2.000
Phong Hiệu Chiến Cuồng3.000
Thú cưỡi Ngũ Vĩ Hồ1.000
Thú cưỡi Ngựa Vằn1.000
Thú cưỡi Thỏ Trắng1.000