Thêm công thức nâng cấp trang bị Lôi Hổ

10-03-2015

Tiếp tục tạo thêm điều kiện giúp nhân sĩ có được bộ trang bị uy lực, ngày càng khẳng định vị thế trên giang hồ, Bổn Trang sẽ tiến hành cập nhật công thức nâng cấp trang bị Lôi Hổ từ ngày 11/03/2015, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian & nội dung tính năng

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 11/03/2015.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 22/03/2015.
 • Nội dung: Cập nhật công thức nâng cấp trang bị Lôi Hổ.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm IIHọc Trò Thợ Rèn Lưu
Tương Dương - 176/182

Bổ sung dòng chọn chế tạo trang bị Lôi Hổ như sau:

  • Nâng cấp trang bị Thương Ưng Tướng Quân.
  • Nâng cấp trang bị Thương Ưng Nguyên Soái.

Cách thức nâng cấp

Nâng cấp Thương Ưng Tướng Quân thành Lôi Hổ Tướng Quân

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 50 Huân Chương Anh Hùng.
 • 06 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.
 • 19.000 điểm tích lũy chiến trường.
 • 01 trang bị Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +10 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành quả
Thương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +10Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Khôi +7
Thương Ưng Tướng Quân Chiến Giáp +10Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Giáp +7
Thương Ưng Tướng Quân Chiến Trang +10Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Trang +7
Thương Ưng Tướng Quân Chiến BàiLôi Hổ Tướng Quân Chiến Bài
Thương Ưng Tướng Quân Chiến KỳLôi Hổ Tướng Quân Chiến Kỳ
Thương Ưng Tướng Quân Chiến PhùLôi Hổ Tướng Quân Chiến Phù
Nâng cấp Thương Ưng Nguyên Soái thành Lôi Hổ Nguyên Soái

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 100 Huân Chương Anh Hùng.
 • 10 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.
 • 49.000 điểm tích lũy chiến trường.
 • 01 trang bị Tống/Liêu Thương Ưng Nguyên Soái +10 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành quả
Thương Ưng Nguyên Soái Chiến Khôi +10Lôi Hổ Nguyên Soái Chiến Khôi +7
Thương Ưng Nguyên Soái Chiến Giáp +10Lôi Hổ Nguyên Soái Chiến Giáp +7
Thương Ưng Nguyên Soái Chiến Trang +10Lôi Hổ Nguyên Soái Chiến Trang +7
Thương Ưng Nguyên Soái HổLôi Hổ Nguyên Soái Phù
Thương Ưng Nguyên Soái LệnhLôi Hổ Nguyên Soái Hổ
Thương Ưng Nguyên Soái PhùLôi Hổ Nguyên Soái Kỳ
Thương Ưng Nguyên Soái KỳLôi Hổ Nguyên Soái Hiệu

Lưu ý

 • Nhân sĩ có thể đến NPC Người Phát Thưởng Liên Server (Tương Dương - 201/183) để tham khảo các thuộc tính của trang bị Lôi Hổ.
 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Sau khi nâng cấp, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Lôi Hổ sau khi nâng cấp sẽ có mức cường hóa +7