Thêm hỗ trợ từ hoạt động mới Offline Nhận Thưởng

24-01-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Thời gian qua, việc điều chỉnh Online Nhận Thưởng đã gây được sự quan tâm tâm chú ý trên giang hồ và dần đưa hoạt động này trở thành người bạn đường thân thiết luôn sát cánh mỗi ngày bên cạnh quý đồng đạo. Và nay, nhằm tối ưu hóa các hỗ trợ bôn tẩu dành cho đồng đạo võ lâm, Bổn Trang xin thông báo về việc ra mắt hoạt động Offline Nhận Thưởng kể từ sau bảo trì ngày 25/01/2013. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 25/01/2013.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau tại trang chủ.
 • Võ Lâm II

 • Điều kiện nhận thưởng: Đồng đạo phải có các loại điểm ủy thác sau: Bạch Cầu Hoàn, Lục Thần Hoàn, Tam Thanh Hoàn, Tụ Linh Tiên Đơn và điểm tích lũy thời gian ủy thác.

Võ Lâm II

Cách thức tham gia

 • Bước 01: Khi quý đồng đạo đăng nhập sẽ xuất hiện bảng thông báo rằng nhân vật đã tích lũy được thời gian offline, đồng đạo có thể dùng để đổi điểm kinh nghiệm, điểm Danh vọng, điểm Sư môn và điểm Chân khí.
 • Võ Lâm II

 • Bước 02: Thông qua giao diện ủy thác có thể dùng để đổi các phần thưởng.
 • Võ Lâm II

 • Bước 03: Nhấn vào dòng chọn để nhận thưởng.

Các loại phần thưởng ủy thác

 • 60 phút ủy thác Bạch Cầu Hoàn đổi được 300.000 điểm kinh nghiệm.
 • 60 phút ủy thác Đại Bạch Cầu Hoàn đổi được 450.000 điểm kinh nghiệm.
 • 60 phút ủy thác Bạch Cầu Tiên Đơn đổi được 600.000 điểm kinh nghiệm.
 • Võ Lâm II

 • 60 phút ủy thác Lục Thần Hoàn đổi được 10 điểm Danh vọng.
 • 60 phút ủy thác Cường Lục Thần Hoàn đổi được 20 điểm Danh vọng.
 • 60 phút ủy thác Lục Thần Tiên Đơn đổi được 30 điểm Danh vọng.
 • Võ Lâm II

 • 60 phút ủy thác Tam Thanh Hoàn đổi được 03 điểm Sư môn.
 • 60 phút ủy thác Cường Tam Thanh Hoàn đổi được 06 điểm Sư môn.
 • 60 phút ủy thác Tam Thanh Tiên Đơn đổi được 09 điểm Sư môn.
 • Võ Lâm II

 • 60 phút ủy thác Tụ Linh Hoàn đổi được 60 điểm Chân khí.
 • 60 phút ủy thác Đại Tụ Linh Hoàn đổi được 120 điểm Chân khí.
 • 60 phút ủy thác Tụ Linh Tiên Đơn đổi được 180 điểm Chân khí.
 • Võ Lâm II

Lưu ý

Thời gian offline của nhân vật được tính từ ngày 25/01/2013.

Bổn Trang mong rằng hoạt động Offline Nhận Thưởng này sẽ góp phần đem đến những hỗ trợ cụ thể và cần thiết đến toàn thể chư vị đồng đạo. Thân chúc quý đồng đạo khám phá thêm nhiều điều thú vị khi bôn tẩu tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.