Thông tin mới nhất về Tàng Kiếm Sơn Trang

18-01-2012

Để tạo những cảm giác mới mẻ, các trải nghiệm thú vị cùng thất ải Tàng Kiếm, Bổn Trang sẽ tiến hành cập nhật cũng như gia tăng thêm các phần thưởng hấp dẫn, chi tiết như sau:

Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 20/01/2012.
 • Kết thúc: Sẽ cập nhật trên trang chủ.

Nội dung

NPC liên quan
Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm II

Sứ Giả Tàng Kiếm

Vị trí: Tuyền Châu (188/194), Biện Kinh (153/172), Thành Đô (221/231), Tương Dương (174/178), Dương Châu (218/195).

Bổ sung dòng chọn: "Ta muốn mua 01 Tàng Kiếm Anh Hùng Thiếp (20 Xu vật phẩm)".

Lưu ý:

 • Mỗi nhân vật được 1 ngày được  tham gia vượt ải Tàng Kiếm bình thường 01 lần và vượt ải Tàng Kiếm thu phí 06 lần (tổng cộng 7 lần/ ngày, bao gồm cả miễn phí và thu phí).
 • Sau 24h00 hàng ngày hệ thống sẽ cập nhật lại số lần tham gia.
 • Giá trị quy đổi giữa điểm tích lũy và điểm kinh nghiệm vẫn không đổi (01 điểm tích lũy = 10 điểm kinh nghiệm).
Phần thưởng

Với chỉnh sửa lần này, hệ thống phần thưởng sẽ có một số thay đổi, cụ thể như sau:

 • Phần thưởng tích lũy: Thay đổi giá trị của các phần thưởng điểm kinh nghiệm và điểm tích lũy:
Đổi điểm tích lũy theo quy tắc mới
1.000.000 điểm tích lũy = 10.000.000 điểm kinh nghiệm
10.000.000 điểm tích lũy = 100.000.000 điểm kinh nghiệm
100.000.000 điểm tích lũy = 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Phần thưởng bổ sung:
  • Khi hoàn thành vượt ải Tàng Kiếm (bằng hình thức thu phí) các thành viên trong tổ đội sẽ nhận thêm 2.000.000 điểm kinh nghiệm và 10 Vàng.
  • Khi hoàn thành vượt ải Tàng Kiếm lần thứ 07 (01 lần miễn phí và 06 lần thu phí) sẽ ngẫu nhiên nhận thêm 1 trong các phần thưởng sau:
Phần thưởngTính chất Ghi chú
07 VàngCó thể giao dịch-
01 Tàng Kiếm Anh Hùng ThiếpHạn sử dụng 7 ngày
04 Thiên Ngoại Lưu TinhKhông có hạn sử dụng
02 Ngũ Hành Bảo Rương
01 Thiên Cang Lệnh
 01 Linh Thạch Bao Cấp 6
01 Linh Thạch Bao Cấp 7