Thuận lợi hơn với chức năng tẩy điểm Chân khí

13-03-2013

T
hân gửi chư vị đồng đạo võ lâm,

Nhằm giúp quý đồng đạo có thể thực hiện Đả Thông Kinh Mạch đúng hướng để đem lại sức mạnh vô song cho nhân vật, Bổn Trang quyết định ra mắt chức năng tẩy điểm Chân khí kể từ sau bảo trì ngày 15/03/2013. Thân mời quý đồng đạo cùng theo dõi nội dung chi tiết để nắm rõ hơn về chức năng này.

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 15/03/2013.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau tại trang chủ.

Nội dung

Hình ảnh Ghi chú
VLTK II
Nhạc Bất Quần
 • Vị trí: Hoa Sơn (210/193).
 • Bổ sung dòng chọn: Tại hạ muốn tẩy toàn bộ huyệt đạo Chân khí, để tìm một hướng đi mới bá đạo hơn. Nhờ Nhạc Tiên Sinh ra tay giúp đỡ. Tiêu hao các loại vật phẩm sau:
  • 200.000.000 điểm kinh nghiệm.
  • 2.000 Xu vật phẩm.
  • 200 Mảnh Thiên Môn.
  • 02 Thần Tài Bảo Rương.

Lưu ý

 • Sau khi tẩy toàn bộ huyệt đạo Chân khí. Số Chân khí nhận lại bằng tổng số Chân khí đã kích hoạt huyệt đạo và số Chân khí còn dư.
 • Ví dụ: Đã kích hoạt huyệt đạo hết 300.000 Chân khí. Chân khí còn dưa chưa kích hoạt là 150.000 Chân khí. Như vậy, sau khi tẩy toàn bộ huyệt đạo Chân khí thì số Chân khí lúc này sẽ là: 300.000 + 150.000 = 450.000 Chân khí (các huyệt đạo ở trạng thái chưa kích hoạt).

Bổn Trang tin rằng quý đồng đạo sẽ sớm tìm ra cho mình một hướng tu luyện phù hợp, giúp nâng nhân vật lên một tầm cao mới. Thân chúc quý đồng đạo Đả Thông Kinh Mạch thành công.

Xem thêm hướng dẫn kích hoạt Đả Thông Kinh Mạch tầng 3 tại đây.