Thương Ưng Nguyên Soái: Điều chỉnh công thức

07-09-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Từ khi ra mắt đến nay, bộ trang bị Thương Ưng Nguyên Soái với các thuộc tính hỗ trợ đã trở thành tâm điểm chú ý và thu hút được sự quan tâm của đông đảo đồng đạo. Nhằm phù hợp với tình hình VLTK II hiện tại, Bổn Trang quyết định điều chỉnh công thức nâng cấp trang bị Thương Ưng Nguyên Soái từ trang bị Đại Tống/Liêu Nguyên Soái. Cụ thể như sau:

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 08/09/2012.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau.
 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật phải có quân hàm Nguyên Soái.
  • Điểm công trạng từ 790.000 điểm trở lên.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II

Học trò Thợ rèn Lưu

Tương Dương (176/182)

 • Nâng cấp trang bị Đại Tống/Liêu Nguyên Soái lên thành Thương Ưng Nguyên Soái.
 • Lưu ý:
  • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi nâng cấp Thành công.
  • Trang bị Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái nhận được có mức cường hóa +0.

Công thức

Công thức ghépTrường hợpGhi chú
 • 1.000 Vàng
 • 15 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng)
 • 04 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Khôi +13 trở lên
Thất bạiMất 01 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng) + 1.000 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 1.000 Vàng
Thành côngNhận được 01 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Khôi +0
 • 1.000 Vàng
 • 15 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng)
 • 04 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Bào +13 trở lên
Thất bạiMất 01 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng) + 1.000 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 1.000 Vàng
Thành côngNhận được 01 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Bào +0
 • 1.000 Vàng
 • 15 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng)
 • 04 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Trang +13 trở lên
Thất bạiMất 01 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng) + 1.000 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 1.000 Vàng
Thành côngNhận được 01 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Trang +0
 • 2.000 Vàng
 • 20 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng)
 • 06 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Hổ
Thất bạiMất 01 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng) + 2.000 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 2.000 Vàng
Thành côngNhận được 01 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Hổ
 • 2.000 Vàng
 • 20 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng)
 • 06 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Lệnh
Thất bạiMất 01 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng) + 2.000 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 2.000 Vàng
Thành côngNhận được 01 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Lệnh
 • 2.000 Vàng
 • 20 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng)
 • 06 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Phù
Thất bạiMất 01 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng) + 1.000 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 2.000 Vàng
Thành côngNhận được 01 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Phù
 • 2.000 Vàng
 • 20 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng)
 • 06 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Kỳ
Thất bạiMất 01 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng) + 2.000 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 2.000 Vàng
Thành côngNhận được 01 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Kỳ

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa để kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý đồng đạo sở hữu được một bộ trang bị như ý.