Tiến Cấp Mật Tịch cập nhật mới thêm tầng 7 - 8

03-09-2016

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Đã từ lâu, Tiến Cấp Mật Tịch trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng trên hành trình chinh phục võ học. Trải qua 6 tầng tiến cấp, các cao thủ giang hồ đã có thể gia tăng công lực một cách dễ dàng. Nay, giang hồ võ lâm sẽ càng sôi động hơn khi Tiến Cấp Mật Tịch mở khóa thêm tầng 7 & 8. Nhân sĩ hãy cùng xem những hiệu quả uy lực của 2 tầng Mật Tịch mới nhé!

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 02/09/2016.
 • Điều kiện: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Minh họa

Hiệu quả tiến cấp tầng 7 - 8

Tầng 7Điểm vô cụ tăng từ 0 - 200 điểm
Tầng 8Bạo kích cộng thêm tăng từ 20 - 140 điểm
 • Hiệu quả tầng 8: ảnh hưởng trực tiếp từ 7 tầng trước, từ tầng 1 đến tầng 7 nếu option từ tầng 1 đến tầng 7 có tầng đạt max cấp thì hiểu quả tầng 8 sẽ nhận được 20 điểm bạo kích cộng thêm, nếu cả 7 tầng đều max cấp hiệu quả tầng 8 sẽ nhận được 140 điểm bạo kích cộng thêm.
 • Lưu ý: Option đạt max cấp là option max cuối cùng, ví dụ tầng 1 đạt max cấp thì option phải đạt Phòng thủ bạo kích tăng 25 điểm.

Điểm Lịch Luyện mỗi tầng tiến cấp

TầngĐiểm Lịch Luyện cần
1150
2150
3400
4500
5600
6700
71.000
8Không cần Lịch Luyện, khi các tầng  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có option max thì tầng 8 sẽ được cộng thêm option: Bạo kích cộng thêm tăng 20 điểm ( Nếu 7 tầng đều có option là max thì sẽ nhận được 140 điểm bạo kích cộng thêm)

Giải thích hiệu quả option Vô Cụ & Phá Địch

 • Phá Địchlà option tăng sát thương khi công kích dựa vào tỷ lệ %.
 • Vô Cụgiảm sát thương công kích dựa vào tỷ lệ %.
 • Nếu nhân vật A có phá địch lớn hơn vô cụ của nhân vật B , thì khi nhân vật A tấn công lên nhân vật B sẽ tăng thêm % tổng sát thương.
 • Nếu nhân vật A có phá địch nhỏ hơn vô cụ của nhân vật B , thì khi nhân vật A tấn công lên nhân vật B sẽ bị giảm % tổng sát thương.
Công thức tính sát thương Vô Cụ - Phá Địch
 • Giả sử nhân vật A tấn công lên nhân vật B.
 • Khi đó hệ số sát thương sẽ tính bằng công thức:
Sát thương cộng thêm và giảm đi = ((1.000 + Phá Địch A) / 1.000) - (Vô Cụ B / 1.000)
 • Ví dụ 1: Nhân vật A có Phá Địch là 110, nhân vật B có Vô Cụ là 60.
Sát thương cộng thêm và giảm đi = ((1.000 + 110) / 1.000) - (60 / 1.000) = 105
 • Như vậy tổng sát thương công thêm nhân vật A tấn công lên nhân vật B sẽ được cộng thêm 5%.
 • Ví dụ 2: Nhân vật A có Phá Địch là 60, nhân vật B có Vô Cụ là 110.
Sát thương cộng thêm và giảm đi = ((1.000 + 60) / 1.000) - (110 / 1.000) = 95
 • Như vậy tổng sát thương công thêm nhân vật A tấn công lên nhân vật B sẽ bị giảm 5%. Chi tiết như công thức:
Một số lưu ý về Vô Cụ - Phá Địch
 • Sát thương công thêm hay bị giảm đi (%) được tính theo tất cả các thức tác dụng từ nhân vật A lên nhân vật B.
 • Ví dụ: Tổng sát thương tất cả các chiêu thức Vô Ảnh Cước từ nhân vật A tác dụng lên nhân vật B lúc bình thường không tính Phá Địch và Vô Cụ là 200.000 điểm. Với ví dụ 1 khi được tăng 5% tổng sát thương thì nhân vật A tấn công lên nhân vật B sẽ là: 210.000 điểm. với ví dụ 2 giảm 5% sát thương thì nhân vật A tân công lên nhân vật B sẽ là: 190.000 điểm.
 • Lượng sát thương % cộng thêm từ option Phá Địch - Vô Cụ là không giới hạn.
 • Lượng sát thương % giảm đi từ option Phá Địch - Vô Cụ tối đa là giảm 70%.