Tiếp tục cập nhật tính năng Võ Lâm Bảo Hạp

18-05-2012

Quý nhân sĩ thân mến,

Đợt điều chỉnh tính năng Võ Lâm Bảo Hạp vừa qua đã đem lại sự hào hứng cho nhân sĩ toàn cõi võ lâm. Nhằm hỗ trợ tốt nhất cũng như đáp ứng những mong muốn của quý nhân sĩ, Bổn Trang tiếp tục cập nhật một số nội dung của tính năng Võ Lâm Bảo Hạp từ sau bảo trì ngày 19/05/2012, cụ thể như sau:

Điều kiện tham gia

  • Tất cả các nhân vật (kể cả nhân vật có đẳng cấp 01) đều có thể tham gia nhận Võ Lâm Bảo Hạp.
  • Nhân vật có đẳng cấp 79 trở lên và đã tăng tối đa chiêu thức 55 mới có thể sử dụng các loại chìa khóa.

Nội dung

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tiếu Ngạo Giang Hồ Lục

  • Bổ sung dòng chọn: Nhận Võ Lâm Bảo Hạp tiện lợi - 20 cái (tiêu hao 20 Vàng).
  • Lưu ý:
    • Cách 03 phút nhận Võ Lâm Bảo Hạp 01 lần. Mỗi lần 01 cái.
    • Cách 15 phút nhận Võ Lâm Bảo Hạp tiện lợi - 20 cái một lần (tiêu hao 20 Vàng).

Thân chúc quý nhân sĩ có những giờ phút vui vẻ cùng tính năng Võ Lâm Bảo Hạp.