Tống Liêu Tài Nguyên Chiến với cập nhật mới

06-03-2012

Tống Liêu Tài Nguyên Chiến là một tính năng nổi bật của thế giới VLTK II, từ khi ra mắt đến thời điểm hiện tại, tính năng này vẫn luôn giữ vị trí quan trọng trên đường hành tẩu của nhân sĩ võ lâm. Sau bảo trì ngày 07/03/2012, Bổn Trang sẽ có những điều chỉnh liên quan đến tính năng Tống Liêu Tài Nguyên Chiến như sau:

  • Bổ sung dòng chọn tại NPC Tư Mã Tấn Nguyên:
NPC liên quan Ghi chú
Tư Mã Tấn Nguyên

Tư Mã Tấn Nguyên

Tương Dương (180/174)

Bổ sung dòng chọn: Ta muốn tham gia Tài Nguyên Chiến phe đối địch (chi phí 1 lần vào là: 68 Xu vật phẩm).

Lưu ý: Nguyên soái không được phép tham gia phe đối địch.

  • Điều chỉnh việc nhận dược phẩm chiến trường tại NPC Triệu Tố Quyên và Tiêu Viễn Tuấn:
NPC liên quanGhi chú
Nhận và trả nhiệm vụ phe TốngNhận và trả nhiệm vụ phe Liêu
    • Đối với các vật phẩm: Ngọc Cao Tán, Vạn Vật Quy Nguyên Đan, Sinh Sinh Hóa Tán, nhân vật có thể nhận tối đa 06 vật phẩm/ loại.
    • Chỉ được nhận 01 lần duy nhất cho mỗi lần tham gia Tài Nguyên Chiến.
Triệu Tố Quyên

Triệu Tố Quyên

Tiêu Viễn Tuấn

Tiêu Viễn Tuấn

Nay xin thông báo đến quý nhân sĩ gần xa kịp thời nắm thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ có những giờ phút thú vị cùng tính năng này.