Trị Quốc Bình Thiên Hạ: Điều chỉnh ngày 26/12/2012

25-12-2012

Q
uý đồng đạo thân mến,

Võ Lâm Truyền Kỳ II đang biến đổi từng ngày cùng với sự ra mắt của các sự kiện, tính năng hấp dẫn. Trong quá trình phát triển đó, một trong các tính năng được sự quan tâm của đông đảo đồng đạo võ lâm - Trị Quốc Bình Thiên Hạ cũng có những bước chuyển mình để phù hợp với tình hình hiện tại. Theo đó, vào sau bảo trì ngày 26/12/2012, Bổn Trang sẽ tiến hành điều chỉnh một số nội dung liên quan đến tính năng hữu ích này, cụ thể như sau:

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm Tuyền Kỳ II

Thần Thú

Tuyền Châu - 177/185

Điều chỉnh các nội dung sau:

  • Mỗi ngày một nhân vật chỉ có thể nhận thưởng 01 lần (cho mỗi dòng chọn: Cúng Tế, Trị An, Thủy Lợi, Luyện Đơn).
  • Riêng đối với máy chủ Túy Hổ, nhân vật vẫn được nhận thưởng 09 lần/ngày (cho mỗi dòng chọn: Cúng Tế, Trị An, Thủy Lợi, Luyện Đơn).

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời nắm thông tin. Thân chúc quý đồng đạo hành tẩu thuận buồm xuôi gió, cùng đón năm mới thật nhiều niềm vui.