Tụ Bảo Trai tháng 06 trở lại đầy ắp phần thưởng

30-05-2018


Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Sau thời gian tạm đóng để cập nhật và điều chỉnh, hoạt động Tụ Bảo Trai đầy ắp phần thưởng hấp dẫn sẽ trở lại từ ngày 01/06/2018. Quý nhân sĩ hãy nhanh chóng tham gia để nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn như Tẩy Tâm Thạch cấp 6, Luyện Lô Thiết cấp 6, Đá Quý cấp 6, Kim Xà cấp 5, Lệnh Bài Cống Hiến Bang Hội... Chi tiết như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 01/06/2018.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30/06/2018.
 • Tất cả nhân vật đều có thể tham gia.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Chủ Thương Hội

 • Vị trí:
  • Tuyền Châu (192/183)
  • Thành Đô (237/218)
  • Tương Dương (181/182)
 • Chức năng:
  • Mở Tụ Bảo Trai.
  • Nhận thưởng tích lũy Tụ Bảo Trai.
  • Dùng Thẻ Tháng nhận Huyền Thạch.

Võ Lâm II
Huyền Thạch

 • Nguồn gốc:
  • Hoàn thành nhiệm vụ Lương Sơn Bạc - Sơ Diễn.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Lương Sơn Bạc - Trung Dũng.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Vạn Kiếm Trũng hàng ngày.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Đại Phá Địa Huyền Cung.
  • Nhân sĩ kích hoạt Thẻ Tháng có thể nhận tại Chủ Thương Hội 10 cái.
 • Chức năng: Quay số miễn phí tại Tụ Bảo Trai.

Nội dung hoạt động

Võ Lâm II

 • Nhân sĩ sở hữu Huyền Thạch hoặc Thiên Kiêu Lệnh có thể đến Chủ Thương Hội để tham gia quay số Tụ Bảo Trai với 3 lựa chọn quay số như bên dưới:
  • Rút Ưu Đãi: Mỗi lần quay số tiêu hao 1 Huyền Thạch.
  • Rút Thưởng bằng Thiên Kiêu Lệnh: Mỗi lần quay số tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh.
  • Rút 10 lần: Tiêu hao 10 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Cách thức quay số của Tụ Bảo Trai tương tự như quay số nhận Đá Quý.
 • Phần thưởng quay số bằng Huyền Thạch không thể giao dịch.
 • Phần thưởng quay số bằng Thiên Kiêu Lệnh có thể giao dịch.
 • Riêng 2 phần thưởng Tẩy Tâm Thạch cấp 6 và Luyện Lô Thiết cấp 6 khi nhận đều có thể giao dịch bình thường.
 • Phần thưởng Túi Tam Dương Khai Thái: Khi mở túi sẽ được tùy chọn nhận 1 trang bị Kim Xà 5 sao không khóa.
 • Phần thưởng Túi Đá Quý cấp 1 - 6: Mở túi nhận được ngẫu nhiên 1 Đá Quý cấp 1 - 6 tương ứng.
 • Phần thưởng Rương Trang Bị Chiến Cuồng: Mở rương sẽ nhận được 1 trang bị Nón, Áo, Quần Chiến Cuồng tương ứng.
 • Phần thưởng Rương Vũ Khí Chiến Cuồng: Khi mở nhận được 1 trang bị vũ khí Chiến Cuồng theo hệ phái nhân vật.

Võ Lâm II

Phần thưởng

Phần thưởng quay số
Danh sách phần thưởng quay số Tụ Bảo Trai
1 Túi Đá Quý cấp 52 Đồng Tế Chi Nguyện
1 Thiết Tinh cấp 41 Rương Trang Bị Chiến Cuồng
1 Túi Đá Quý cấp 11 Túi Đá Quý cấp 2
1 Túi Đá Quý cấp 35 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
1 Thiên Thạch Tinh Thạch1 Lệnh Bài Cống Hiến Bang Hội
1 Bạch Cầu Hoàn (7 ngày)1 Tẩy Tâm Thạch cấp 5
1 Luyện Lô Thiết cấp 53 Nhân Sâm Dưỡng Vinh Hoàn (7 ngày)
1 Đấu Hồn1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống)
1 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 61 Rương Vũ Khí Chiến Cuồng
1 Kinh Mạch Đồng Nhân1 Tụ Linh Hoàn (7 ngày)
1 Đại Bạch Cầu Hoàn (7 ngày)1 Túi Đá Quý cấp 4
1 Kinh Mạch Ngân Nhân1 Túi Tam Dương Khai Thái
3 Điền Thất Sa Đảm Hoàn (7 ngày)3 Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn (7 ngày)
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 6 (không khóa)1 Luyện Lô Thiết cấp 6 (không khóa)
Phần thưởng tích lũy quay số

Tham gia quay số Tụ Bảo Trai bằng Thiên Kiêu Lệnh, nhân sĩ có thể tích lũy được lần quay để đổi những phần thưởng hấp dẫn như sau:

Số lần tích lũyPhần thưởng
1001 Quân Công Huy Hoàng (30 ngày, không khóa)
1 Mật Tín Trưởng Môn (khóa)
5001 Túi Đá Quý cấp 5 (không khóa)
1.0001 Hỏa Phụng Linh (khóa)
2.0002 Túi Đá Quý cấp 5 (không khóa)
3.0001 Túi Đá Quý cấp 6 (không khóa)
5.0001 Túi Tam Dương Khai Thái (không khóa)

Lưu ý

 • Sau khi nhân sĩ nhận thưởng mốc 5.000, hệ thống sẽ reset lại số lần tích lũy, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia tích lũy và nhận thưởng lại từ đầu.
 • Chỉ quay số bằng Thiên Kiêu Lệnh mới được nhận số lần tích lũy.