24/05: Kiểm tra nhân vật & trao Bang ở Đấu Trường

23-05-23

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến!

Để đảm bảo nhân vật có đủ các trang bị cần thiết trước thềm giải đấu, Ban Tổ Chức sẽ mở đấu trường 1 giúp quý nhân sĩ tham gia giải đấu kiểm tra nhân vật và trao bang tại đấu trường 1 vào ngày 24/05/2023.

 • Thời gian
  • Tầm Trung: Từ 09h00 - 15h00 ngày 24/05/2023.
  • Tầm Cao: Từ 09h00 - 15h00 ngày 25/05/2023.
 • Nội dung thực hiện:
  • Quý nhân sĩ có thể kiểm tra nhân vật của mình tại Đấu Trường 1.
  • Đối với nhân vật đăng ký Tinh Anh Lệnh Kỳ Nguyên Soái: Có thể đến NPC Thái Thú Biện Kinh để nhận lại quân hàm Nguyên Soái (các nhân vật đã có quân hàm Nguyên Soái thì không cần nhận lại).
  • Đối với các thành viên nộp Tinh Anh Lệnh Kỳ thường: Sẽ được hỗ trợ quân hàm tướng quân khi vào đấu trường, nếu nhân vật đang là quân hàm nguyên soái rồi thì sẽ được giữ nguyên quân hàm nguyên soái tại đấu trường.
  • Các nhân sĩ tham gia giải đấu có thể đến NPC Thái Thú Biện Kinh để nhận các danh hiệu, vật phẩm hỗ trợ giải đấu.
  • Hỗ trợ nhận 600 xu vật phẩm để nhân vật tham gia thi đấu kích hoạt vũ khí ánh sáng.
  • Tiến hành trao bang cho các Bang hội tham dự
 • Quy tắc đặt tên bang hội Tầm Cao
STTMáy chủBang hộiĐiểm ủng hộĐiều kiện hệ pháiQuy tắc tên Bang
1 Châu Long Tài Phiệt 56.901 Đủ điều kiện TaiPhiet
2 Thiên Long Mô-Kim 30.007 Đủ điều kiện MoKim
3 Thiên Long Chất 24.010 Đủ điều kiện Chat
4 Quán Hổ • Động • 17.472 Đủ điều kiện Dong
5 Linh Bảo Sơn NailCali 12.701 Đủ điều kiện NailCali
6 Tàng Long Long•Hổ 3.513 Đủ điều kiện LongHo
7 Thiên Long *Holywar 3.420 Đủ điều kiện Holywar
 • Quy tắc đặt tên bang hội Tầm Trung
STTMáy chủBang hộiĐiểm ủng hộĐiều kiện hệ pháiQuy tắc tên Bang
1 Phục Hổ *SàiGòn* 23.328 Đủ điều kiện SaiGon
2 Thiên Long AE*VũKa 17.012 Đủ điều kiện AEVuKa
3 Phục Hổ DânChơi 6.302 Đủ điều kiện DanChoi
4 Quán Hổ •Đã Từng 3.323 Đủ điều kiện DaTung
5 Linh Bảo Sơn •Đệ Nhất 3.203 Đủ điều kiện DeNhat
6 Tàng Long LongHổ 3.126 Đủ điều kiện LongHoTT
7 Tàng Long Nhân-Hòa 3.126 Đủ điều kiện NhanHoa
 • Số điện thoại hỗ trợ giải đấu:

0986 613 524
(Chỉ tiếp nhận cuộc gọi từ Bang chủ)


Lưu ý

 • Chỉ tiến hành hỗ trợ giải quyết các khiếu nại về việc lấy dữ liệu nhân vật vào Đấu Trường trong ngày 24/05 - 25/05/2023. Sau thời gian này, BTC sẽ từ chối giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu kiện liên quan đến việc lấy dữ liệu nhân vật.
 • Thời gian hoạt động của đường dây nóng: 09h00 - 17h00 hàng ngày.
 • Đường dây nóng chỉ tiếp nhận số điện thoại từ Bang chủ.

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Ngoài ra, nếu có bất kỳ khó khăn nào, quý nhân sĩ có thể gửi yêu cầu hỗ trợ về trang Chăm Sóc Khách Hàng hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 0986 613 524 (chỉ tiếp nhận điện thoại từ Bang chủ) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.