Tứ Linh Phục Sinh 4

Khi Minh Giáo và Cửu Đại Phái sắp bước vào trận chiến khốc liệt nhất lịch sử, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II lại đón nhận một cơn địa chấn mới, đó là sự ra mắt Tứ Linh Phục Sinh 4, cảnh giới võ học thượng đỉnh sẽ giúp nhân sĩ thêm phần hưng phấn.

Thời gian

Thời gian bắt đầu: Từ ngày 15/07/2016.

Điều kiện nhận nhiệm vụ

 • Nhân vật Chuyển Sinh 8 (Phục Sinh 3) cấp 90 trở lên.

Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ Phục Sinh 4

 • Luyện thành công thành thứ 18 – Tứ Linh Phục Sinh 3 (Chuyển Sinh 8).
 • Có 03 mốc hoàn thành nhiệm vụ.
Nhân vậtNội dung yêu cầu
Đạt Chuyển Sinh 8 cấp 99
 • Thư Tiến Cử Phục Sinh 4 (nhận được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 4).
 • Đạt cảnh giới Võ Hoàng (kinh mạch cảnh giới 5).
 • 20 tỷ kinh nghiệm.
 • 06 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
Đạt Chuyển Sinh 8 cấp 98
 • Thư Tiến Cử Phục Sinh 4 (nhận được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 4).
 • Đạt cảnh giới Võ Hoàng (kinh mạch cảnh giới 5).
 • 03 Phục Sinh Đơn (100/100).
 • 04 Thần Tài Bảo Rương.
 • 06 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
Đạt Chuyển Sinh 8 cấp 97
 • Thư Tiến Cử Phục Sinh 4 (nhận được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 4).
 • Đạt cảnh giới Võ Hoàng (kinh mạch cảnh giới 5).
 • 06 Phục Sinh Đơn (100/100).
 • 10 Thần Tài Bảo Rương.
 • 06 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.

Hiệu quả nhận được sau khi Phục Sinh

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 4, nhân sĩ nhận được các phần thưởng sau:

 • Phong hiệu mới: Cái Thế Hào Kiệt (ẩn/hiện danh hiệu đều có tác dụng).
Hiệu quả danh hiệu
Tốc độ xuất chiêu tăng 7%
Tăng hiệu quả thương dược 35%
Tăng sinh lực 15.000
Hỗ trợ Mật Tịch tăng 5%
Kháng tất cả tăng 27
 • Ấn Chuyển Sinh.
 • Phần thưởng hỗ trợ cấp 79, 86, 88, 89, 90.
 • Nâng cấp Long Mã.
 • Đổi ngoại trang Song Đán mới.
 • Ngoại trang chuyển sinh.
Hướng tu luyệnNgoại trangThuộc tính dòng 1Thuộc tính dòng 2Thuộc tính dòng 3
Long Tử Nón Công kích 18% Sát thương tăng 150 Kháng tất cả 30
Áo Điểm bạo kích tăng 10 Độ tập trung tăng 13%
Quần Sinh lực, nội lực tăng 25% Sát thương bạo kích tăng 30
Phụng Tử Nón Xác suất xuất chiêu 10% Điểm hộ giáp phòng ngự tăng 75
Áo Độ tập trung tăng 15%
Xác suất tấn công chí mạng tăng 15%
Phòng thủ bạo kích
tăng 15
Quần Hỗ trợ tấn công, phòng thủ tăng 50% Giảm sát thương bạo kích 45 điểm
Hổ Tử Nón Phá phòng thủ của đối phương 20% Giảm thọ thương 16%
Áo Phòng thủ bạo kích
tăng 15 điểm
Triệt tiêu sát thương nội ngoại công 15%
Quần Sinh lực, nội lực tăng 30% Giảm sát thương bạo kích 45 điểm
Ưng Tử Nón Bỏ qua phòng ngự 16% Tỷ lệ sát thương tuyệt đối 15%
Áo Điểm bạo kích tăng 10 Độ tập trung tăng 15%
Quần Sinh lực, nội lực tăng 25% Sát thương bạo kích tăng 30 điểm

Võ Lâm 2
Hình ảnh thú cưỡi Phục Sinh 4 - Long Mã

Phần thưởng hỗ trợ

Phần thưởng theo đẳng cấp
Đẳng cấpPhần thưởng
79
 • Nhận được bộ Ngoại Trang Song Đán và 3 Uản Linh thuộc tính Phục Sinh 4 miễn phí (theo hướng tu luyện, ngoại trang có hạn tồn tại 120 ngày).
 • Có thể nhận Ngoại Trang Chuyển Sinh (không có thuộc tính) và Uẩn Linh thuộc tính Chuyển Sinh 9 tại NPC Bạch Tiên Sinh (mỗi lần nhận trừ 50 vàng và 100 điểm sư môn).
 • Nhận Ấn Chuyển Sinh mới theo hướng tu luyện.
 • Nhận Phong hiệu Tứ Linh Phục Sinh 4 - Cái Thế Hào Kiệt.
 • Được phép Uẩn Linh ngoại trang.
 • Được vòng hào quang phát sáng (kích hoạt tại Ấn Chuyển Sinh).
 • Được phép kích hoạt vũ khí phát sáng (kích hoạt tại Ấn Chuyển Sinh).
86
 • Nhận Ngọc Bội kỹ năng (nhận lần đầu tại Ấn Chuyển Sinh, hạn tồn tại 30 ngày).
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (cần 700 điểm Sư môn, 700 điểm Danh vọng).
89
 • Nhận Khuất Nguyên Bội (nhận lần đầu tại Ấn Chuyển Sinh, hạn tồn tại 30 ngày).
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (cần 1.500 điểm Sư môn, 1.500 điểm Danh vọng).
90

Có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ (cần 01 Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).

Lưu ý:

 • Hạn tồn tại của thú cưỡi Thần Thú/Ngự Kiếm là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.
 • Trường hợp Phiêu Vũ mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì thú cưỡi Thần Thú/Ngự Kiếm nhận được có hạn tồn tại 30 ngày.
91

Có thể nâng cấp Long Mã (cần 01 Văn Sử Thất Quân Kiếm + 1.000 Vàng).

Lưu ý:

 • Hạn tồn tại của Long Mã là hạn tồn tại của Văn Sử Thất Quân Kiếm mang đi nâng cấp.
 • Trường hợp Văn Sử Thất Quân Kiếm mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì Long Mã nhận được có hạn tồn tại 30 ngày.
Điều chỉnh các loại Ấn Chuyển Sinh
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Long Tử

Nhận thưởng Tứ Linh Phục Sinh 4:

 • Nhận ngoại trang Song Đán miễn phí 120 ngày (01 lần duy nhất, kèm theo Uẩn Linh có thuộc tính theo hướng tu luyện).
 • Nhận Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (01 lần duy nhất).
 • Đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (700 điểm Danh vọng và 700 điểm Sư môn).
 • Đổi Khuất Nguyên Bội  hạn tồn tại 30 ngày (1.500 điểm Danh vọng và 1.500 điểm Sư môn).
 • Nâng cấp các loại thú cưỡi Phục Sinh, Bạch Hổ, Hắc Hổ.

Lưu ý:

 • Nhân vật đã luyện thành công Tứ Linh Phục Sinh mới có thể thao tác các dòng chọn trên.
 • Nhân vật đẳng cấp 86 trở lên có Danh vọng và Sư môn 10.000 trở lên có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng.
 • Nhân vật cấp 89 mới có thể mua được Khuất Nguyên Bội.
 • Nhân vật cấp 90 mới có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ.
 • Nhân vật cấp 91 mới có thể nâng cấp Long Mã.
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Hổ Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Phụng Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Ưng Tử

Điểm tiềm năng mới sau khi Phục Sinh 4

 • Nhân vật được tăng thêm 100 điểm tiềm năng so với Phục Sinh 3.

 • Mở rộng giới hạn + điểm tiềm năng tối đa từ 550 lên 600 điểm.

  Ví dụ: Ở Phục Sinh 3, chỉ số thuộc tính (nội công, sức mạnh, gân cốt, linh hoạt, thân pháp) tối đa của một nhân vật là 550 thì ở Phục Sinh 4 là 600.

CấpHồi Tiên Đơn cần để lên cấpĐiểm tiềm năng sau khi Phục Sinh 4
70 0 10
71 0
72 0
73 0
74 0 14
75 0
76 0 16
77 0
78 0
79 0
80 3
81 3
82 3 18
83 5
84 5
85 5
86 7
87 7
88 7 20
89 9
90 9
91 9
92 11
93 11
94 11 33
95 13 45
96 13 57
97 13 69
98 21 75
99 21 99

Lưu ý

 • Sau khi Phục Sinh 4, đẳng cấp nhân vật trở về 10.
 • Nhận thú cưỡi Long Mã (hạn dùng 30 ngày).
 • Xóa bộ ngoại trang Phục Sinh 3 (Âm Hồn) và các bộ ngoại trang đang mặc trên nhân vật.
 • Xóa các loại ngoại trang chuyển sinh, kể cả ngoại trang chuyển sinh mua tại tủ áo Thiên Biến Tiếu (Chuyển Sinh, Văn Sử, Thiên Âm, Thiếu Dương, Tứ Linh, Thất Tịch, Âm Hồn).
 • Hồi Tiên Đơn có thể đổi tại Tiệm Danh Vọng Thế Lực.