x

Bạn Đồng Hành cấp 9

Từ 21-02-24

Tháng 03/2024, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ chính thức ra mắt Bạn Đồng Hành Cấp 9 với nhiều thuộc tính hỗ trợ mạnh mẽ. Song song đó, Sách Đồng Hành cấp 8 cũng sẽ được cập nhật, giúp các cao thủ giang hồ thỏa sức biến hóa kỹ năng cho đồng hành yêu quý của bản thân.

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 01/03/2024.

Bạn đồng hành cấp 9

Giới thiệu chung
 • Bạn đồng hành cấp 9 chỉ có 3 thú nuôi bạn đồng hành: Thương Long, Hỏa Long, Kim Long.
 • Bạn đồng hành cấp 9 có điểm tư chất là 95.
 • Nguồn sinh ra bạn đồng hành cấp 9:
  • Mở Rương Thiên Vận Long Phách.
  • Luyện Yêu.
Rương Thiên Vận Long Phách
 • Khi mở Rương Thiên Vận Long Phách sẽ chắc chắn nhận được 1 trong 3 bạn đồng hành cấp 9 siêu cấp sau: Thương Long, Hỏa Long, Kim Long.

Vo Lam II

Tỷ lệ
Thương Long 33%
Hỏa Long 33%
Kim Long 34%
Luyện yêu
 • Thông qua luyện yêu có thể bạn đồng hành thì có xác xuất nhận được bạn đồng hành cấp 9 như sau:
  • Bạn đồng hành cấp 8 luyện yêu Bạn đồng hành cấp 9 sẽ có 30% cơ hội nhận bạn đồng hành cấp 9 bất kỳ, còn 70% nhận bạn đồng hành cấp 8 bất kỳ.
  • Bạn đồng hành cấp 9 luyện yêu Bạn đồng hành cấp 9 sẽ có 100% cơ hội nhận bạn đồng hành cấp 9 bất kỳ.
Hình ảnh 3 Bạn Đồng Hành cấp 9

Vo Lam II

Vo Lam II

Vo Lam II

Sách bạn đồng hành cấp 8

NPC liên quan
Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
 • NPC: Lão Đại (Dương Châu - 203/192)
 • Chức năng:
  • Đổi Sách Bạn Đồng Hành cấp 8
  • Mua Rương Thiên Vận Long Phách

Vo Lam II

Công thức đổi vật phẩm
Tiêu haoVật phẩm nhận
1 sách bạn đồng hành cấp 7 bất kỳ + 1 Thiên Môn Kim Lệnh 1 Sách Đồng Hành cấp 8
ngẫu nhiên
1 sách bạn đồng hành cấp 7 bất kỳ + 1 Thiên Cang Lệnh 1 Sách Đồng Hành cấp 8
ngẫu nhiên
1 sách bạn đồng hành cấp 7 bất kỳ + 6000 vàng 1 Sách Đồng Hành cấp 8
ngẫu nhiên
15 Thiên Cang Lệnh + 15 Thiên Môn Kim Lệnh 1 Thiên Vận Long Phách
(Đồng Hành Siêu Cấp cấp 9)
Chi tiết sách Đồng Hành cấp 8
TênThuộc tínhTư Chất
Chân Nguyên Hộ Thể Cấp 8 Tăng điểm phòng ngự 70 15
Ích Thọ Diên Dương Cấp 8 Tăng tỉ lệ sinh lực 25% 15
Cường Thân Bá Thể Cấp 8 Tăng tỉ lệ phòng ngự 9% 20
Âm Phong Thực Cốt Cấp 8 Tăng sát thương độc 750 25
Huyền Vũ Vô Song Cấp 8 Giảm thọ thương 9% 35
Ngũ Hành Vô Tương Cấp 8 Tăng kháng tất cả 42 25
Kim Linh Phụ Thể Cấp 8 Tăng sức mạnh 80 15
Mộc Linh Phụ Thể Cấp 8 Tăng thân pháp 80 15
Thủy Linh Phụ Thể Cấp 8 Tăng nội công 80 15
Hỏa Linh Phụ Thể Cấp 8 Tăng linh hoạt 80 15
Thổ Linh Phụ Thể Cấp 8 Tăng căn cốt 80 15
Phá Không Trảm Ảnh Cấp 8 Tăng tỉ lệ nội ngoại công 25% 25
Sát Thương Gia Tăng Cấp 8 Tăng sát thương 450 30
Khinh Linh Tấn Tật Cấp 8 Tốc độ xuất chiêu 10% 35
Vô Hình Chi Cổ Cấp 8 Tăng sát thương cổ độc 800 25
Linh Quang Thiểm Cấp 4 Xác suất tăng tấn công tất cả thuộc tính ngũ hành 25 40
Ngưng Thần Quyết Cấp 4 Tăng điểm bạo kích 28 40
Kinh Đào Quyết Cấp 4 Tăng bạo kích cộng thêm 125 40
Nguyên Thủy Bạo Nộ Cấp 4 Tăng phá địch 275 40
Thiết Bố Sam Cấp 4 Tăng vô cụ 275 40

Vo Lam II

Vo Lam II


Lưu ý

 • Bạn đồng hành cấp 9 có thể ép được tất cả sách bạn đồng hành cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 • Sách bạn đồng hành cấp 8 chỉ có thể ép được vào bạn đồng hành cấp 9, không thể ép vào bạn đồng hành cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.