x

Văn Sức Cấp 6

Từ 26-06-24

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Văn Sức - Trang bị hỗ trợ mạnh mẽ nay sẽ càng uy lực hơn từ phiên bản Tín Vật Kỳ Binh ngày 04/07/2024, Bổn Trang xin giới thiệu đến quý nhân sĩ trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 6 sẽ ra mắt từ phiên bản lần này.

Thời gian cập nhật

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 04/07/2024.

Giới thiệu Văn Sức cấp 6

 • Trang bị Văn Sức cấp 6 chỉ có Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 6.
 • Văn sức cấp 6 gồm 2 bộ: Ngạo Cốt (Phòng thủ), Phá Thiên (Tấn công).
 • Mỗi bộ khi mang đủ 5 món sẽ kích hoạt các thuộc tính ẩn của bộ như sau:
  • Ngạo Cốt: Sinh lực tăng 80%, Thủ tất cả thủ ngũ hành tăng 20, Vô cụ tăng 140.
  • Phá Thiên: Công kích tăng 25%, Tấn công tất cả ngũ hành tăng 20, Phá địch tăng 100.
 • Nguồn gốc: Nâng cấp từ NPC Hoa Thánh Lạc Phi (Thành Đô 223/222).
 • Mở Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 6 sẽ nhận được Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 6 và có thể tùy chọn thuộc tính.
 • Một số hình ảnh trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 6.

Hướng dẫn nâng cấp Văn Sức cấp 6

NPC Liên quan
Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Hoa Thánh Lạc Phi

 • Vị trí: Thành Đô (223/222).
 • Bổ sung dòng chọn nâng cấp:
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 5 (đầu).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 5 (áo).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 5 (quần).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 5 (nhẫn).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 5 (bội).
Công thức nâng cấp
Nguyên liệuThành phẩm
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 5 (đầu)
 • 2 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 5 (đầu)
 • 5 Thiên Cang Lệnh
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 6 (đầu)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 5 (áo)
 • 2 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 5 (áo)
 • 5 Thiên Cang Lệnh
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 6 (áo)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 5 (quần)
 • 2 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 5 (quần)
 • 5 Thiên Cang Lệnh
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 6 (quần)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 5 (nhẫn)
 • 2 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 5 (nhẫn)
 • 5 Thiên Cang Lệnh
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 6 (nhẫn)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 5 (bội)
 • 2 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 5 (bội)
 • 5 Thiên Cang Lệnh
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 6 (bội)

Lưu Ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Sau khi nâng cấp thành công nhận được trang bị Khắc Bản Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 6: Đầu, áo, quần, Nhẫn và Ngọc Bội đều có thể giao dịch.
 • Sử dụng Khắc Bản Văn Sức Cấp hoàn mỹ 6 có thể lựa chọn được thuộc tính mong muốn khi nhận Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 6.
 • Trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 6 có thể cường hóa bình thường như Văn Sức cấp 5 tại NPC Thi Công Xảo Thủ Lưu Thi Anh ở Võ Lâm Minh.

Mở công thức đổi Văn Sức 5 giá rẻ

 • Bắt đầu: Từ ngày 04/07/2024.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 04/08/2024.
 • Bổ sung dòng chọn nâng cấp
  • Ta muốn mua văn sức cấp 5 (giá rẻ) tại NPC Hoa Thánh Lạc Phi
  • Ta muốn mua 1 cường hóa văn sức +15: Tiêu hao 2 Thiên Cang Lệnh + 3 Thiên Môn Kim Lệnh
Nguyên liệuThành phẩm
 • 2 Thiên Cang Lệnh
 • 3 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 5 (đầu)
 • 2 Thiên Cang Lệnh
 • 3 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 5 (áo)
 • 2 Thiên Cang Lệnh
 • 3 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 5 (quần)
 • 2 Thiên Cang Lệnh
 • 3 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 5 (nhẫn)
 • 2 Thiên Cang Lệnh
 • 3 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 5 (bội)
 • 2 Thiên Cang Lệnh
 • 3 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Cường Hóa Văn Sức +15