10/02: Đóng một số tính năng

07-02-2012

Nhằm mục đích điều chỉnh một số tính năng cũng như cập nhật thêm các chức năng mới của các hoạt động trong game, từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 10/02/2012, Bổn Trang sẽ tạm thời đóng một số tính năng như sau:

Đóng tính năng

Tiến hành đóng tính năng Tử Quang Các, cụ thể:

 • NPC liên quan: Tử Quang Các Lão Nhân (206/198 - Dương Châu).
 • Đóng dòng chọn tham gia chiến trường Tử Quang Các.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lưu ý

Các dòng chọn khác không thay đổi.

Đóng dòng chọn tại NPC

 • NPC liên quan: Học trò thợ rèn Lưu (176/182 - Tương Dương).
 • Các dòng chọn cần đóng:
  • Chế tạo trang bị Sư môn cấp 4.
  • Nâng cấp vũ khí Việt Yên – Đại Việt Yên.
  • Chuyển đổi trang bị Tàng Kiếm.
  • Cải tạo trang sức Tàng Kiếm.
  • Nâng cấp trang bị Tử Quang.

Thời gian mở lại các tính năng này sẽ được Bổn Trang thông báo tại trang chủ VLTK II, thân mời đồng đạo đón theo dõi.