10/05: Trao thưởng Bạch Kim Lệnh

09-05-2012

Ngày 14/04/2012 vừa qua, quý thành viên tham gia buổi Hội nghị khách hàng nhận được phần thưởng là Bạch Kim Lệnh (chỉ những thành viên đã xác nhận thông tin với Bổn Trang), đây là phần thưởng hữu ích để hỗ trợ đường hành tẩu của đồng đạo võ lâm.

Liên quan đến việc trao thưởng Bạch Kim Lệnh, Bổn Trang xin thông báo:

  • Sau bảo trì ngày mai - thứ Năm - ngày 10/05 đến 24h00 ngày 13/05/2012, quý nhân sĩ có thể vào kích hoạt nhận thưởng Bạch Kim Lệnh tại vật phẩm Cẩm Nang Đại Sự Kiện (chọn dòng: Ta muốn nhận đền bù tháng 4).
  • Đối tượng:
    • Nhân sĩ tham gia Hội nghị khách hàng.
    • Nhân sĩ nhận đền bù lỗi sự kiện Mở Tiệc Khao Quân, các sự cố Bạch Kim Lệnh, sự cố máy chủ Thành Long trong thời gian qua.

Đồng đạo lưu ý: Bổn Trang khuyến cáo quý nhân sĩ nên kích hoạt nhận thưởng vào ngày mai - 10/05/2012. Các trường hợp chuyển server và đổi tên sau đó có thể sẽ không nhận được phần thưởng và Bổn Trang từ chối giải quyết các trường hợp này.