10h00 - 25/02: Dự kiến hoàn tất bảo trì Thành Long

25-02-2012

Nhằm mục đích hoàn thiện và ổn định hệ thống máy chủ Thành Long, Bổn Trang quyết định sẽ kéo dài thời gian bảo trì đến 10h00 ngày 25/02, nay xin thông báo đến nhân sĩ đang bôn tẩu tại Thành Long. Trong thời gian bảo trì, đồng đạo vui lòng lưu ý các ảnh hưởng sau:

  • Không thể đăng nhập vào máy chủ Thành Long.
  • Dự kiến hoàn tất bảo trì vào 10h00.
  • Các máy chủ khác vẫn hoạt động bình thường.

Võ Lâm II

Sau 10h00 sáng nay - 25/02/20112, Thành Long sẽ đi vào hoạt động bình thường, rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này.