16/03: Kích hoạt Tân Thủ Lệnh để nhận thưởng

15-03-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Vì sự cố phát sinh về kỹ thuật nên việc kích hoạt Tân Thủ Lệnh sẽ bị gián đoạn trong ngày hôm nay, dẫn đến việc nhận thưởng của quý tân thủ cũng bị tạm ngưng. Bổn Trang rất lấy làm tiếc về sự cố nói trên, mong nhận được sự chia sẻ và thông cảm từ phía đồng đạo.

Đồng thời, Bổn Trang cũng xin thông báo: Sau bảo trì ngày mai - 16/03/2012, chức năng kích hoạt Tân Thủ Lệnh để nhận thưởng sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Võ Lâm II


Lưu ý

Việc tham gia chương trình và nhận mã thẻ vẫn diễn ra bình thường, chỉ bị gián đoạn ở chức năng kích hoạt thẻ để nhận thưởng.

Nay Bổn Trang xin thông báo đến quý nhân sĩ gần xa.