16/05: Nâng cấp Lôi Hổ từ Đại Tống/Liêu Nguyên Soái

15-05-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Để quý nhân sĩ có thêm sự lựa chọn khi nâng cấp trang bị Lôi Hổ, kể từ ngày 16/05/2014, Bổn Trang sẽ bổ sung công thức mới để nâng cấp trang bị Đại Tống/Liêu Nguyên Soái thành trang bị Lôi Hổ Nguyên Soái.

Đây chính là tin vui đến với toàn thể giang hồ, bởi lẽ quá trình nâng cấp Lôi Hổ sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 16/05/2014.
 • Kết thúc: Thông báo sau.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Học Trò Thợ Rèn Lưu

 

 • Vị trí: Tương Dương - 176/182.
 • Bổ sung dòng chọn: Nâng cấp trang bị Đại Tống/Liêu Nguyên Soái thành Lôi Hổ Nguyên Soái.
 • Lưu ý:
  • Sau khi nâng cấp thành công, nhận được trang bị có mức cường hóa là 0.
  • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi sau khi nâng cấp.

Nâng cấp Đại Tống/Liêu Nguyên Soái thành Lôi Hổ Nguyên Soái

3 Nguyên liệu + 1 Trang bị cần nâng cấp = 1 Thành phẩm
Nguyên liệuTrang bị cần nâng cấpThành phẩm
 • 200 Huân Chương Anh Hùng.
 • 16 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.
 • 120.000 điểm tích lũy chiến trường
Đại Tống/Liêu Soái Khôi +13 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ 
Soái Khôi
Đại Tống/Liêu Soái Giáp +13 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ 
Soái Bào
Đại Tống/Liêu Soái Trang +13 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ 
Soái Trang
Đại Tống/Liêu Soái HổTống/Liêu Lôi Hổ 
Soái Phù
Đại Tống/Liêu Soái LệnhTống/Liêu Lôi Hổ 
Soái Hổ
Đại Tống/Liêu Soái PhùTống/Liêu Lôi Hổ 
Soái Kỳ
Đại Tống/Liêu Soái KỳTống/Liêu Lôi Hổ 
Soái Hiệu

Hình ảnh

Tống Đại Soái nâng cấp lên Lôi Hổ
Tống Đại SoáiLôi Hổ
Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II
Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II
Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II
Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II
Liêu Đại Soái nâng cấp lên Lôi Hổ
Liêu Đại SoáiLôi Hổ
Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II
Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II
Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II
Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II

Thân chúc quý nhân sĩ nhanh chóng nâng cấp thành công Lôi Hổ Soái Khôi, danh chấn thiên hạ.

Nay kính báo,