16h00 - 05/10 bảo trì diễn đàn VLTK II

05-10-2010

- Bảo trì diễn đàn VLTK II

Nhằm nâng cấp hệ thống diễn đàn, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì trang diễn đàn VLTK II bắt đầu từ 16h00 – 20h00 ngày 05/10/2010.

Trong thời gian trên, quý đồng đạo sẽ không thể đăng nhập vào trang diễn dàn VLTK II. Riêng hệ thống trang chủ vẫn hoạt động bình thường.

Thời gian bảo trì

Bắt đầu từ 16h00 – 20h00 ngày 05/10/2010.

zing game

Sau thời gian kể trên, trang diễn đàn VLTK II sẽ hoạt động trở lại để phục vụ quý đồng đạo. Rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này.