19/09: Cập nhật Ngự Các và một số điều chỉnh quan trọng

18-09-2013

T
hân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm chuẩn bị cho sự kiện Lễ Hội Mùa Thu khai mở trên toàn cõi giang hồ, Ngự Các sẽ cập nhật vật phẩm Nhân Bánh Đặc Biệt để quý nhân sĩ dễ dàng tham gia các hoạt động. Ngoài ra, sau bảo trì ngày 19/09/2013, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ có một số điều chỉnh quan trọng. Chi tiết như sau:

Điều chỉnh mới

  • Cập nhật giới hạn phòng ngự nội và ngoại phòng tối đa 90%.
  • Chiêu thức Dương Gia Xảo Chiến Quyết của hệ phái Dương Gia Thương sử dụng bình thường.
  • Một số vật phẩm không có độ nặng (Võ Lâm Bảo Hạp, Mảnh Thiên Thạch, Thiên Thạch...).

Ngự Các

Cập nhật Ngự Các
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhân Bánh Đặc Biệt
Giá: 02 Xu
  • Nơi bán: Ngự Các - Lạc Viên.
  • Tác dụng: Tham gia Lễ Hội Mùa Thu.
  • Hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đầu Thành Thư
  • Ngự Các tạm ngưng bán 02 vật phẩm này.
  • Thời gian mở lại sẽ thông báo sau.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đầu Thành Biểu

Nay Bổn Trang kính báo đến quý nhân sĩ gần xa để chư vị kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ nhanh chóng thành tựu tuyệt đỉnh võ học, chinh phục thế giới Võ LâmTruyền Kỳ II.