23/04 giảm giá nâng cấp tín vật Bang hội

22-04-2019

Quý nhân sĩ Võ Lâm 2 thân mến,

Tín vật Bang hội - tính năng nâng cấp Tín vật sẽ được giảm giá giúp cộng đồng Bang hội trên giang hồ gia tăng sức mạnh, thêm phần gắn kết, xưng bá quần hùng.

Thời gian

 • Thời gian: từ ngày 23/04/2019

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
Quản Gia Bang Hội
 • Vị trí: Biện Kinh (176/175).
 • Chức năng:
  • Nhận các nhiệm vụ hàng ngày.
  • Mở cửa hàng cống hiến Bang hội.
  • Nâng cấp tín vật Bang hội.

Giới thiệu tín vật Bang hội

 • Tín vật Bang hội có thể mua tại cửa hàng Quản Gia Bang Hội.
 • Tăng cấp Tín vật Bang hội sẽ tiêu hao Hiệp Nghĩa Chi Chứng, vàng và điểm cống hiến và Tín vật cấp thấp hơn trước đó.
Cấp tín vậtThuộc tính hỗ trợ
Tăng phá địchKháng tất cảTăng sát thương
110120
220320
330520
440730
5501430
6601630
7701830
8802050
9902250
101002970
111203170
121403380
1316040100
1418043120
1520050150

Nội dung

Giảm giá nâng cấp tín vật Bang hội, công thức giảm giá chi tiết như sau:

Cấp tín vậtCông thức cũCông thức mới
1

300 điểm cống hiến

100 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

50 vàng

200 điểm cống hiến

75 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

50 vàng

2

Tín vật cấp 1

600 điểm cống hiến

300 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

100 vàng

Tín vật cấp 1

400 điểm cống hiến

200 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

100 vàng

3

Tín vật cấp 2

900 điểm cống hiến

700 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

150 vàng

Tín vật cấp 2

600 điểm cống hiến

400 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

150 vàng

4

Tín vật cấp 3

1.200 điểm cống hiến

1.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

250 vàng

Tín vật cấp 3

800 điểm cống hiến

600 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

200 vàng

5

Tín vật cấp 4

2.100 điểm cống hiến

1.200 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

300 vàng

Tín vật cấp 4

1.200 điểm cống hiến

800 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

250 vàng

6

Tín vật cấp 5

2.700 điểm cống hiến

2.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

300 vàng

Tín vật cấp 5

1.600 điếm cống hiến

1.200 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

300 vàng

7

Tín vật cấp 6

3.600 điểm cống hiến

3.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

400 vàng

Tín vật cấp 6

2.200 điểm cống hiến

2.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

400 vàng

8

Tín vật cấp 7

4.500 điểm cống hiến

4.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

500 vàng

Tín vật cấp 7

3.000 điểm cống hiến

3.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

500 vàng

9

Tín vật cấp 8

5.400 điểm cống hiến

5.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

700 vàng

Tín vật cấp 8

4.200 điểm cống hiến

4.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

700 vàng

10

Tín vật cấp 9

6.600 điểm cống hiến

7.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

900 vàng

Tín vật cấp 9

5.000 điểm cống hiến

5.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

900 vàng

11

Tín vật cấp 10

7.800 điểm cống hiến

10.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

1.500 vàng

Tín vật cấp 10

5.800 điểm cống hiến

6.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

1.500 vàng

12

Tín vật cấp 11

9.000 điểm cống hiến

15.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

2.000 vàng

Tín vật cấp 11

6.200 điểm cống hiến

10.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

2.000 vàng

13

Tín vật cấp 12

15.000 điểm cống hiến

20.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

2.500 vàng

Tín vật cấp 12

8.800 điểm cống hiến

14.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

2.500 vàng

14

Tín vật cấp 13

20.000 điểm cống hiến

25.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

3.500 vàng

Tín vật cấp 13

14.000 điểm cống hiến

17.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

3.500 vàng

15

Tín vật cấp 14

25.000 điểm cống hiến

30.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

4.500 vàng

Tín vật cấp 14

18.000 điểm cống hiến

20.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

4.500 vàng