23/10: Bảo trì diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II

23-10-2013

Q
uý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu truy cập thông tin, diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ được bảo trì từ 23h00 ngày 23/10/2013. Thông tin chi tiết:

  • Thời gian hoàn tất dự kiến: 02h00 ngày 24/10/2013.
  • Ảnh hưởng: Không thể truy cập diễn đàn trong thời gian trên.

Võ Lâm Miễn Phí

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể truy cập và tham gia nhiều hoạt động sôi nổi tại diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Nay kính báo,