26/11: Tiếp tục xóa một số nhân vật tại 22 máy chủ

24-11-2012

Q
uý đồng đạo thân mến,

Nằm trong lộ trình phát triển để thế giới VLTK II ngày một hoàn thiện tốt hơn, cũng như có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình võ lâm hiện tại, vào ngày 26/11/2012, Bổn Trang sẽ tiếp tục tiến hành xóa các nhân vật đã lâu không đăng nhập vào trò chơi tại 22 máy chủ. Danh sách các máy chủ được áp dụng và thời gian tiến hành xóa cụ thể như bên dưới:

Thời gian tiến hành xóa nhân vậtMáy chủ áp dụng
Ngày 26/11/2012 Thiết Hổ Ngọc Phụng
Thần Hổ Tương Phụng
Thần Long Hoàng Ưng
Song Hổ Hồng Ưng
Vân Long Hoàng Phụng
Uy Long Huy Ưng
Quán Hổ Tân Phụng
Tiên Phụng Quang Ưng
Bạch ưng Duy Long
Đại Ưng Quang Long
Việt Ưng Thanh Long
  • Đối tượng bị xóa: Kể từ ngày 26/11/2012 trở về trước, tất cả nhân vật có đẳng cấp dưới 72 thuộc 22 máy chủ trên không đăng nhập vào trò chơi trong vòng 01 năm trở lên tính từ lần đăng nhập cuối cùng sẽ bị xóa. Ví dụ:
Ví dụTình trạng
  • Nhân vật cấp 72.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2011.
Sẽ bị xóa, do thỏa 2 điều kiện.
  • Nhân vật cấp 73.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2011.
Không bị xóa, do nhân vật cấp 73.
  • Nhân vật cấp 72.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 30/12/2011.
Không bị xóa, do ngày đăng nhập cuối cùng tính đến ngày 26/11/2012 đều chưa đủ 1 năm.

Lưu ý

Bổn Trang chỉ tiếp nhận hỗ trợ trong vòng 01 tháng kể từ ngày xóa nhân vật. Sau khoảng thời gian này, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan.


Nay Bổn Trang xin công bố rộng rãi để quý đồng đạo kịp thời cập nhật thông tin.