29/07: Cập nhật dành cho Quang Ưng

27-07-2011

Quý nhân sĩ thân mến!

Liên quan đến máy chủ Quang Ưng, Bổn Trang xin thông báo: Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 29/07/2011 sắp tới, máy chủ Quang Ưng sẽ cho ra mắt hàng loạt các tính năng mới:

  • Lập Bang Hội.
  • Kết Hôn.
  • Chuyển đổi công trạng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Cũng trong ngày 29/07/2011, tiến hành đợt Chuyển Server đầu tiên của các nhân sĩ đang bôn tẩu tại Quang Ưng đến các máy chủ khác.


Lưu ý

  • Chức năng bảo lưu công trạng chỉ chính thức hoạt động từ sau bảo trì ngày 30/07/2011.