29/10: Bảo trì máy chủ Phục Hổ để xóa một số nhân vật

28-10-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Theo thông tin đã đưa trước đó về việc tiến hành xóa một số nhân vật tại máy chủ Phục Hổ đã lâu không đăng nhập vào trò chơi. Để đảm bảo cho quá trình xóa nhân vật lần này được diễn ra thuận lợi, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Phục Hổ, thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 01h00 đến 07h00 ngày 29/10/2012.
  • Nội dung: Bảo trì máy chủ Phục Hổ để xóa một số nhân vật.
  • Ảnh hưởng: Nhân sĩ không thể đăng nhập vào Phục Hổ trong suốt thời gian bảo trì (việc tham gia bôn tẩu ở các máy chủ khác vẫn diễn ra bình thường).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Sau thời gian bảo trì nói trên, đồng đạo võ lâm có thể tiếp tục được hòa mình vào không khí náo nhiệt của máy chủ Phục Hổ. Rất mong quý đồng đạo cảm thông cho sự bất tiện này!

Nay kính báo,