Bảo trì máy chủ Chính Ưng

15-06-2013

N
hân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm điều chỉnh và bảo dưỡng, nâng cao chất lượng hệ thống, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì đột xuất máy chủ Chính Ưng vào ngày 15/06/2013. Chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 16h00 ngày 15/06/2013 - 07h00 ngày 16/06/2013.
  • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào máy chủ Chính Ưng trong thời gian bảo trì.

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang

Bổn Trang chân thành cáo lỗi về sự bất tiện này và mong nhận được sự cảm thông từ quý đồng đạo. Sau khi hoàn tất bảo trì, máy chủ Chính Ưng sẽ hoạt động trở lại bình thường, đồng đạo có thể tiếp tục hành trình bôn tẩu và trải nghiệm phiên bản Thiên Sư Xuất Trận trong thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II yêu thích.

Nay kính báo,