Bảo trì tính năng mở Cổ Thiên Môn Bảo Rương

25-02-2014

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm bảo trì và nâng cấp, Bổn Trang sẽ tạm đóng tính năng sử dụng Cổ Linh Ngọc để mở Cổ Thiên Môn Bảo Rương từ 17h00 ngày 25/02/2014. Thời gian mở lại sẽ được thông báo sau tại trang chủ. Chân thành cáo lỗi cùng nhân sĩ vì sự gián đoạn này.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin.