Bôn tẩu ở Thành Long ngay bây giờ

25-02-2012

Vượt ngoài dự kiến, vào lúc 08h20 sáng nay, Bổn Trang đã ổn định hoàn toàn máy chủ Thành Long, kết thúc quá trình bảo trì tại máy chủ này. Ngay bây giờ, đồng đạo lại có thể tiếp tục đăng nhập và bôn tẩu cùng hảo hữu võ lâm với các hỗ trợ đặc biệt, đồng đạo có thể xem chi tiết tại đây.

Võ Lâm II

Nay Bổn Trang xin thông báo đến đồng đạo gần xa và thân chúc đồng đạo có nhiều niềm vui cùng Thành Long.