Cập nhật mới cho hoạt động Báo Danh Nhận Thưởng

14-09-2018

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Hoạt động Báo Danh Nhận Thưởng mỗi ngày từ lâu đã giúp nhân sĩ giang hồ dễ dàng nhận được vô số vật phẩm quý hiếm nay sẽ càng hấp dẫn hơn với đợt cập nhật mới từ ngày 15/09/2018. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 15/09/2018.
  • Nội dung cập nhật: Điều chỉnh phần thưởng báo danh 14 ngày liên tục, 21 ngày liên tục và 28 ngày liên tục trong hoạt động Báo Danh Nhận Thưởng. Cụ thể:

Phần thưởng báo danh 14 ngày liên tục

Vo Lam II

  • 1 Lệnh Bài Độ Cống Hiến Bang Hội.
  • Và 1 túi Quà Báo Danh - Trung. Mở túi nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
1 Đá Quý cấp 3 ngẫu nhiên10.000.000 kinh nghiệm
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 31 Luyện Lô Thiết cấp 3

Phần thưởng báo danh 21 ngày liên tục

Vo Lam II

  • 1 Lệnh Bài Độ Cống Hiến Bang Hội.
  • Và 1 túi Quà Báo Danh - Cao. Mở túi nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
1 Đá Quý cấp 3 ngẫu nhiên30.000.000 kinh nghiệm
1 Đá Quý cấp 4 ngẫu nhiên1 Đá Quý cấp 5 ngẫu nhiên
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 5 (khóa)1 Luyện Lô Thiết cấp 5 (khóa)

Phần thưởng báo danh 28 ngày liên tục

Vo Lam II

  • 2 Lệnh Bài Độ Cống Hiến Bang Hội.
  • Và 1 túi Quà Báo Danh - Hào Hoa. Mở túi nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
1 Đá Quý cấp 4 ngẫu nhiên100.000.000 kinh nghiệm
1 Đá Quý cấp 5 ngẫu nhiên1 Đá Quý cấp 6 ngẫu nhiên
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 5 (khóa)1 Luyện Lô Thiết cấp 5 (khóa)

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ có thể liên hệ đến trang hotro.zing.vn hoặc hotline 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.