Cập nhật mới cho Yến Tiệc Thỏ Nướng

22-09-2011

Quý đồng đạo Võ Lâm Tuyền Kỳ II thân mến!

Cũng trong tuần này, hoạt động Yến Tiệc Thỏ Nướng cũng sẽ có những cập nhật hữu ích cho đường hành tẩu của nhân sĩ võ lâm, cụ thể như sau:

Thời gian bắt đầu

Áp dụng từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 23/09/2011.

Nội dung cập nhật

Điều kiện
  • Nhân vật tham gia phải có cấp độ từ 73 trở lên, điểm Danh vọng 3.000 trở lên mới sử dụng được bàn tiệc.
  • Nhân vật phải nhận nhiệm vụ mới có thể sử dụng bàn tiệc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 20/20, nhân vật phải trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ mới thì mới có thể tiếp tục sử dụng bàn tiệc.
Phần thưởng
Cp độPhần thưởngLưu ý
73 - 79600.000Bị trừ 2 điểm Danh vọng khi hoàn thành nhiệm vụ tại Bạch Tiên Sinh
80 - 891.500.000Bị trừ 4 điểm Danh vọng khi hoàn thành nhiệm vụ tại Bạch Tiên Sinh
90 - 991.500.000

Lưu ý

  • Nhân vật không có Bạn Đồng Hành chỉ nhận được 4 nhiệm vụ/ngày.
  • Nhân vật có Bạn Đồng Hành nhận được 8 nhiệm vụ/ngày.
  • Khi sử dụng bàn tiệc, ngẫu nhiên bị trừ 1 điểm Danh vọng.
  • Các phần thưởng vật phẩm không thay đổi.

Thân chúc quý nhân sĩ có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng game VLTK II.