Cập nhật mới sau bảo trì ngày 15/11

14-11-2013

Q
uý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Để đem những trải nghiệm tuyệt vời nhất đến với nhân sĩ, cũng như hoàn thiện các tính năng của Võ Lâm Truyền Kỳ II, từ sau bảo trì ngày 15/11/2013, Bổn Trang sẽ tiến hành cập nhật một số nội dung như sau:

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 15/11/2013.
  • Nội dung cập nhật:
    • Mở lại tính năng đổi vật phẩm từ Ma Tinh tại NPC Chân Ma Tiếp Dẫn Sứ.
    • Tối ưu hóa giao diện hiển thị Phục Sinh Bạn Đồng Hành (khi nhân sĩ khác xem "Tin tức").
    • Mở khóa trang bị chỉ cần Càn Khôn Phù mới (vật phẩm Càng Khôn Phù tại Ngự Các), không cần nguyên liệu Thiên Thạch Tinh Thạch và Hoàng Kim Đại Hồng Bao.


Cập nhật một số tính năng sau bảo trì ngày 15/11

Mọi thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ II, đồng đạo vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ theo đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nay kính báo,