Cho phép chuyển đổi trang bị theo phe

14-03-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp quý cao thủ võ lâm dễ dàng thỏa điều kiện tham gia giải đấu Bang Hội Tinh Anh 9, cũng như mang đến sự hỗ trợ tốt nhất cho hành trình bôn tẩu của tất cả đồng đạo, Bổn Trang quyết định ra mắt chức năng chuyển đổi các loại trang bị từ Tống sang Liêu và ngược lại kể từ ngày 15/03/2013. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 15/03/2013.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau tại trang chủ.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Học trò Thợ rèn Lưu
 
Tương Dương (176/182)

Bổ sung dòng chọn:

 • Chuyển đổi trang bị Ngự Long Tướng Quân.
 • Chuyển đổi trang bị Thương Ưng Tướng Quân.
 • Chuyển đổi trang bị Đại Tống/Liêu Nguyên Soái.
 • Chuyển đổi trang bị Thương Ưng Nguyên Soái.

Lưu ý:

 • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi chuyển đổi thành công.
 • Tỷ lệ chuyển đổi thành công là 100%.
 • Nên tìm hiểu kỹ thuộc tính của trang bị phe đối địch trước khi đem đi chuyển đổi, vì cùng 01 tên trang bị, nhưng mỗi phe lại có thuộc tính khác nhau.

Ví dụ: Cùng là Ngự Long Tướng Quân Hiệu Cờ lệnh nhưng 02 thuộc tính 02 phe khác nhau.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nội dung

Chuyển đổi trang bị Ngự Long Tướng Quân
Nguyên liệuNhận được
 • 01 Nón Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +13 trở lên.
 • 06 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 06 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Nón Liêu/Tống Ngự Long Tướng Quân +13
 • 01 Áo Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +13 trở lên.
 • 06 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 06 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Áo Liêu/Tống Ngự Long Tướng Quân +13
 • 01 Quần Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +13 trở lên.
 • 06 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 06 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Quần Liêu/Tống Ngự Long Tướng Quân +13
 • 01 Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân Lệnh Bài.
 • 08 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 08 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Liêu/Tống Ngự Long Tướng Quân Lệnh Bài
 • 01 Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân Cờ Lệnh.
 • 08 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 08 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Liêu/Tống Ngự Long Tướng Quân Cờ Lệnh
 • 01 Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân Lệnh Phù.
 • 08 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 08 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Liêu/Tống Ngự Long Tướng Quân Lệnh Phù
Chuyển đổi trang bị Thương Ưng Tướng Quân
Nguyên liệuNhận được
 • 01 Nón Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +14 trở lên.
 • 08 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 10 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Nón Liêu/Tống Thương Ưng Tướng Quân +14
 • 01 Nón Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +14 trở lên.
 • 08 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 10 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Áo Liêu/Tống Thương Ưng Tướng Quân +14
 • 01 Nón Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +14 trở lên.
 • 08 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 10 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Quần Liêu/Tống Thương Ưng Tướng Quân +14
 • 01 Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân Lệnh Bài.
 • 10 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 10 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Liêu/Tống Thương Ưng Tướng Quân Lệnh Bài
 • 01 Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân Cờ Lệnh.
 • 10 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 10 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Liêu/Tống Thương Ưng Tướng Quân Cờ Lệnh
 • 01 Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân Lệnh Phù.
 • 10 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 10 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Liêu/Tống Thương Ưng Tướng Quân Lệnh Phù
Chuyển đổi trang bị Đại Tống/Liêu Nguyên Soái
Nguyên liệuNhận được
 • 01 Nón Đại Tống/Liêu Nguyên Soái +13 trở lên.
 • 12 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 12 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Nón Đại Liêu/Tống Nguyên Soái +13
 • 01 Áo Đại Tống/Liêu Nguyên Soái +13 trở lên.
 • 12 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 12 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Áo Đại Liêu/Tống Nguyên Soái +13
 • 01 Quần Đại Tống/Liêu Nguyên Soái +13 trở lên.
 • 12 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 12 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Quần Đại Liêu/Tống Nguyên Soái +13
 • 01 Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Hổ Phù.
 • 15 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 15 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Đại Liêu/Tống Nguyên Soái Hổ Phù
 • 01 Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Lệnh Kỳ.
 • 15 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 15 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Đại Liêu/Tống Nguyên Soái Lệnh Kỳ
 • 01 Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Hiệu Phù.
 • 15 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 15 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Đại Liêu/Tống Nguyên Soái Hiệu Phù
 • 01 Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Hiệu Kỳ.
 • 15 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 15 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Đại Liêu/Tống Nguyên Soái Hiệu Kỳ
Chuyển đổi trang bị Thương Ưng Nguyên Soái
Nguyên liệuNhận được
 • 01 Nón Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái +14 trở lên.
 • 15 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 15 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Nón Thương Ưng Liêu/Tống Nguyên Soái +14
 • 01 Áo Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái +14 trở lên.
 • 15 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 15 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Áo Thương Ưng Liêu/Tống Nguyên Soái +14
 • 01 Quần Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái +14 trở lên.
 • 15 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 15 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Quần Thương Ưng Liêu/Tống Nguyên Soái +14
 • 01 Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái Nguyên Soái Hổ Phù.
 • 18 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 18 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Thương Ưng Liêu/Tống Nguyên Soái Hổ Phù
 • 01 Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái Lệnh Kỳ.
 • 18 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 18 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Thương Ưng Liêu/Tống Nguyên Soái Lệnh Kỳ
 • 01 Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái Hiệu Phù.
 • 18 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 18 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Thương Ưng Liêu/Tống Nguyên Soái Hiệu Phù
 • 01 Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái Hiệu Kỳ.
 • 18 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 18 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
01 Thương Ưng Liêu/Tống Nguyên Soái Hiệu Kỳ

Nay Bổn Trang xin thông báo đến toàn thể quý đồng đạo nắm rõ để kịp thời chuẩn bị hành trang cần thiết cho quá trình tham gia giải đấu Bang Hội Tinh Anh 9 sắp tới.