Có thể đăng ký chuyển server từ 04 máy chủ sáp nhập

29-08-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Như đã thông báo tại bản tin trước, quá trình sáp nhập 08 máy chủ đã hoàn tất từ ngày 28/08. Liên quan đến việc sáp nhập lần này, Bổn Trang xin thông báo đến quý đồng đạo gần xa, tính năng đăng ký chuyển server ra/vào 04 máy chủ mới sẽ được mở lại từ 11h40 ngày 29/08/2013.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Có thể đăng ký chuyển server ra/vào 04 máy chủ mới kể từ 11h40 ngày 29/08/2013

Thân chúc đồng đạo có những phút giây phiêu lưu thật thú vị cùng thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.