Đang khắc phục 1 số server không vào được Tống Liêu (chính)

04-08-2014

Thông báo,

Một số máy chủ gặp tình trạng không thể báo danh vào chiến trường Tống Liêu (chính). Hiện tại, bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra và tiến hành khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Nay thông báo đến toàn thể nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II được biết vấn đề này. Khi không thể tham gia chiến trường Tống Liêu (chính) thì quý nhân sĩ đừng lo lắng. Bổn Trang sẽ thông báo lại tình trạng này sau khi hoàn tất khắc phục.

Võ Lâm 2

Chân thành cáo lỗi đến một số máy chủ gặp sự cố nói trên. Rất mong quý nhân sĩ thông cảm. Bên cạnh đó, rất nhiều sự kiện hấp dẫn khác đang diễn ra sôi nổi tại thế giới giải trí Võ Lâm 2 đang chờ quý nhân sĩ tham gia chinh phục.

Nay thông báo,