Đánh giá Quân hàm để tránh mất điểm Công Trạng

02-07-2013

Q
uý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Tham gia chiến trường Tống Liêu, Thiên Môn Trận, Tài Nguyên Chiến, chiến trường Liên Server... quý nhân sĩ sẽ nhận được một lượng điểm Công Trạng nhất định, tuy nhiên, để tránh bị mất điểm Công Trạng, Bổn Trang xin lưu ý một thông tin quan trọng như sau:

  • Khi nhân sĩ tạo mới một nhân vật và sử dụng Chiến Thần Hoàn tăng 50.000 điểm Công Trạng, nhân sĩ phải tham gia đánh giá Quân hàm ít nhất 01 lần trước khi tham gia các hoạt động nhận điểm Công Trạng (đối thoại NPC Tiểu Phương) để tránh bị mất điểm.
  • Kể từ 08h00 ngày 02/07/2013, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết những trường hợp bị mất điểm Công Trạng khi không tham gia đánh giá Quân hàm.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lưu ý

Khấu trừ Quân Công:

  • Trên 80.000 điểm công trạng mỗi tuần sẽ khấu trừ 1/8 trên số quân công hiện có, tối đa giảm còn 80.000 thì ngưng.
  • Nếu liên tiếp nhiều tuần không tham gia chiến trường có khả năng bị giảm liên tục.
  • Các trường hợp liên quan đến việc bị khấu trừ Quân Công, nhân sĩ vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thân chúc quý nhân sĩ gặp nhiều may mắn trên bước đường bôn tẩu Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Nay kính báo,