Dễ dàng sở hữu Chiến Cuồng với công thức mới

03-07-2014

Kể từ sau bảo trì ngày 05/07/2014, quý nhân sĩ có thể dễ dàng sở hữu trang bị Chiến Cuồng khi nguyên liệu nâng cấp được điều chỉnh, yêu cầu Ngự Long/Thương Ưng Tướng Quân +11 thay vì +13 như trước đây.

Còn chần chờ gì nữa, nhân sĩ hãy nhanh chóng "lên đời" Chiến Cuồng nhé.

Thời gian & lưu ý quan trọng

 • Bắt đầu nâng cấp Chiến Cuồng: Từ sau bảo trì ngày 05/07/2014.
 • Lưu ý:
  • Tỷ lệ thành công: 100%.
  • Trang bị nhận được sẽ theo hệ phái và kiểu hình của nhân vật đó.
  • Các hiệu quả của Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi.

NPC liên quan

NPC liên quanTham gia

Võ Lâm II

Thương Nhân Bảo Rương

 • Vị trí: Tuyền Châu - 176/185.
 • Chức năng: Đổi trang bị Chiến Cuồng.

Công thức đổi trang bị Chiến Cuồng

Vật phẩmCông thức
Nón Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Nón Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 4 Chiến Thần Hoàn.
 • 100 Huy Chương Dũng Sĩ.
 • Nón Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +11 trở lên.

Lựa chọn 2: Đổi Nón Chiến Cuồng +10, tiêu hao:

 • 3 Chiến Thần Hoàn.
 • 100 Huy Chương Dũng Sĩ.
 • Nón Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +11 trở lên.
Áo Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Áo Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 4 Chiến Thần Hoàn.
 • 100 Huy Chương Dũng Sĩ.
 • Áo Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +11 trở lên.

Lựa chọn 2: Đổi Áo Chiến Cuồng +10, tiêu hao:

 • 3 Chiến Thần Hoàn.
 • 100 Huy Chương Dũng Sĩ.
 • Áo Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +11 trở lên.
Quần Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Quần Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 4 Chiến Thần Hoàn.
 • 100 Huy Chương Dũng Sĩ.
 • Quần Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +11 trở lên.

Lựa chọn 2: Đổi Quần Chiến Cuồng +10, tiêu hao:

 • 3 Chiến Thần Hoàn.
 • 100 Huy Chương Dũng Sĩ.
 • Quần Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +11 trở lên.

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc nhân sĩ sẽ nhanh chóng sở hữu trang bị Chiến Cuồng, lập được nhiều thành tích xuất sắc trong các trận PK tuyệt đỉnh.