Đền bù cho nhân vật chuyển server không thành công

30-09-2011

Quý nhân sĩ thân mến!

Tình hình phát sinh kỹ thuật trong game VLTK II đã làm quá trình chuyển server của các đồng đạo võ lâm trong tuần này không thành công, Bổn Trang rất lấy làm tiếc vì sự việc trên và mong đồng đạo võ lâm hết sức thông cảm.

Và Bổn Trang sẽ tiến hành đền bù cho các tài khoản chuyển server không thành công của tuần này với mức đền bù 500 Xu/ tài khoản. Thời gian dự kiến đền bù trong hôm nay - 30/09 và ngày mai - 01/10/2011.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang xin thông báo để đồng đạo gần xa được biết.