Điều chỉnh phần thưởng hoạt động trồng Bát Nhã lớn

16-05-2012

Hoạt động trồng cây dường như đã phủ khắp thế giới võ lâm một màu xanh mát, khiến nhiệt độ mùa hè cũng trở nên dễ chịu hơn với việc tặng thêm một lượng lớn điểm kinh nghiệm cho quý đồng đạo tham gia trồng Hạt Giống, Bát Nhã nhỏ, Bát Nhã lớn, Cây Tứ Linh. Điều này đã hỗ trợ rất nhiều cho quá trình thăng cấp cho nhân vật.

Tuy nhiên, nhằm mục đích cập nhật và điều chỉnh, Bổn Trang quyết định đóng việc nhận thêm 200.000 điểm kinh nghiệm khi kích hoạt trồng thành công Bát Nhã lớn từ sau bảo trì ngày 18/05/2012.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang kính báo để quý đồng đạo kịp thời nắm thông tin để không bỏ lỡ những lợi ích từ hoạt động trồng cây. Thân chúc quý đồng đạo đạt nhiều thành công trên đường hành tẩu.

Lưu ý

  • Số lượng Bát Nhã lớn được trồng tối đa trong một ngày vẫn là 16 cây.
  • Điểm kinh nghiệm nhận thêm và số lượng các loại cây trồng tối đa trong 01 ngày gồm: Hạt Giống, Bát Nhã nhỏ, cây Tứ Linh không thay đổi.
  • Các phần thưởng khác khi tham gia hoạt động trồng cây không thay đổi.