Dời thời gian ra mắt nhiệm vụ nâng cấp Bạch Kim Viêm Đế

12-06-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhiệm vụ nâng cấp trang bị Viêm Đế thành Thiên Chi - Bạch Kim Viêm Đế không thể ra mắt vào ngày 12/06/2014 vì cần nhiều thời gian hoàn thiện hơn dự kiến. Bổn Trang chân thành cáo lỗi cùng quý nhân sĩ vì sự gián đoạn này.

Hiện tại, đội ngũ kỹ thuật đang gấp rút hoàn tất để nhiệm vụ có thể ra mắt trong thời gian sớm nhất. Chi tiết sẽ được thông báo tại trang chủ trong những bảng tin sau.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Chưa thể ra mắt nhiệm vụ nâng cấp Viêm Đế thành Thiên Chi - Bạch Kim Viêm Đế

Một lần nữa, Bổn Trang chân thành cáo lỗi cùng nhân sĩ võ lâm. Trong thời gian chờ đợi, nhân sĩ có thể tham gia sự kiện Nắng Hạ đang tưng bừng diễn ra trên chốn giang hồ.

Nay kính báo,