Gia hạn nhận thưởng tại Võ Đang Sơn & Dương Gia Tướng

10-12-2013

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Liên quan đến việc nhận thưởng Bang hội có điểm Cống hiến cao nhất tại máy chủ Võ Đang SơnDương Gia Tướng, dòng chọn nhận thưởng sẽ được gia hạn. Cụ thể như sau:

  • Thời gian nhận thưởng: Từ sau bảo trì ngày 11/12 - 24h00 ngày 12/12/2013.
  • Lưu ý: Sau thời gian kể trên, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan đến việc nhận thưởng Bang hội có điểm Cống hiến cao nhất.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhận thưởng Bang hội có điểm Cống hiến cao nhất từ 11/12 - 12/12

Nay Bổn Trang xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Đối với các máy chủ mới khác, nhân sĩ có thể cập nhật thông tin tại đây để biết thêm chi tiết.