Giảm giá ngoại trang từ ngày 23/03

22-03-2012

Sắc màu ngoại trang luôn đem đến không khí vui tươi và rạng ngời của mỗi nhân sĩ võ lâm cũng như không gian thế giới VLTK II ngày một nhiều sắc màu, chính vì vậy, từ sau bảo trì ngày 23/03/2012 này, Bổn Trang sẽ tiến hành giảm giá bán ngoại trang VLTK II. Bao gồm các ngoại trang sau: 

NhómTình trạngNgoại trangGiá bán (Xu)Hạn tồn tại (ngày)
Kỳ Trân CácGiảm giáThu Thi quán3030
Thu Thi bào30
Thu Thi ngoa30
Đông Hàn mão30
Đông Hàn giáp30
Đông Hàn ngoa30
Hạ Vinh kết30
Hạ Vinh trang30
Hạ Vinh quần30
Xuân Noãn trâm30
Xuân Noãn thường30
Xuân Noãn quần30
Tuế Thủ quán30
Tuế Thủ bào30
Tuế Thủ ngoa30
Chính Sóc mão30
Chính Sóc giáp30
Chính Sóc ngoa30
Tân Chính kết30
Tân Chính đại30
Tân Chính quần30
Nguyên Chính trâm30
Nguyên Chính thường30
Nguyên Chính quần30
Kiếm Tuyệt cân30
Kiếm Tuyệt y30
Kiếm Tuyệt trang30
Hiệp Khiếu cân30
Hiệp Khiếu giáp30
Hiệp Tiếu trang30
Tình Hinh kết30
Tình Hinh Thường30
Váy Hương Tình30
Duyên Doanh cân30
Duyên Doanh Thường30
Váy Duyên Tình30
Vệ Quốc y100
Hắc Thiết y100
Tử Vận y100
Thúy Nhân y100
Thái Hoa Phường Tủ nhỏ5030
Tủ áo150
Hộp Tân Nguyên ngoại trang15030
Hộp Triều Hoa ngoại trang150
Bát Bát ngoại trang bao150
Khiêm Vũ ngoại trang bao150
Văn Cẩm Hạp150
Tiêu Dao hộp150

Thời gian kết thúc giảm giá sẽ được Bổn Trang thông báo sau tại trang chủ VLTK II.