Kết quả chung cuộc Kim Xà Nguyên Soái Liên Server

25-10-2013

24h00 ngày 24/10/2013, sự kiện Kim Xà Nguyên Soái Liên Server đã chính thức khép lại. Với điểm số cách biệt so với các Bang hội khác - 4.821.857 điểm tích lũy - Bang hội An_Phu' đã đoạt ngôi đầu trong sự thán phục của quần hùng võ lâm.

Trong khi đó, bất ngờ đã xảy ra khi Bang hội Hảo Hữu đã thực hiện một cú "lội ngược dòng" đầy ngoạn mục và kết thúc sự kiện ở vị trí hạng 2 cùng điểm số 3.492.771, vượt qua cả hai đối thủ từng xếp hạng trên mình cách đó không lâu là ÄĐạiLiêu (3.426.869) và Ngọa Hổ (3.332.454).

Bổn Trang xin được chúc mừng 10 Bang hội đã xuất sắc đạt thứ hạng cao và nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn từ sự kiện. Sau đây là bảng kết quả xếp hạng chung cuộc của Kim Xà Nguyên Soái Liên Server, thân mời quý nhân sĩ cùng tham khảo:

Ngày
cập nhật
Xếp hạngMáy chủ Tên Bang hội Điểm tích lũy
25/10/20131Phục HổAn_Phu'     4.821.857
2Song LongHảo Hữu     3.492.771
3Hoàng HổÄĐạiLiêu     3.426.869
4Song LongNgọa Hổ     3.332.454
5Bạch Hổ°•L°ve•°     2.952.498
6Tân PhụngPhụcHưng     2.835.501
7Thiên PhụngTụ NGHĩA     2.669.151
8Chính ƯngThanhHóa     2.580.723
9Mãnh Hổ*BachHo*     2.543.746
10Thiên LongSaoBăng     2.535.049
11Thăng Long*Đại_Cát    2.490.941
12Phục HổCông Tử    2.468.298
13Hắc HổAnhEm*KG    2.457.683
14Kỳ Hổ•Ä0la    2.251.721
15Tàng Longs2TìnhCờ    2.195.534
24/10/20131Phục HổAn_Phu'4.578.700
2Hoàng HổÄĐạiLiêu3.271.273
3Song LongNgọa Hổ3.132.790
4Song LongHảo Hữu2.974.369
5Bạch Hổ°•L°ve•°2.814.405
6Tân PhụngPhụcHưng2.724.163
7Thiên PhụngTụ NGHĩA2.609.142
8Chính ƯngThanhHóa2.526.453
9Mãnh Hổ*BachHo*2.487.606
10Thiên LongSaoBăng2.432.493
11Thăng Long*Đại_Cát2.395.136
12Hắc HổCông Tử2.333.998
13Phục HổAnhEm*KG2.292.838
14Kỳ Hổ•Ä0la2.211.128
15Tàng Longs2TìnhCờ2.084.027
23/10/20131Phục HổAn_Phu'4.578.700
2Hoàng HổÄĐạiLiêu3.271.273
3Song LongNgọa Hổ3.132.790
4Song LongHảo Hữu2.974.369
5Bạch Hổ°•L°ve•°2.814.405
6Tân PhụngPhụcHưng2.724.163
7Thiên PhụngTụ NGHĩA2.609.142
8Chính ƯngThanhHăa2.526.453
9Mãnh Hổ*BachHo*2.487.606
10Thiên LongSaoBăng2.432.493
11Thăng Long*Đại_Cát2.395.136
12Hắc HổAnhEm*KG2.333.998
13Phục HổCông Tử2.292.838
14Kỳ Hổ•Ä0la2.211.128
15Tàng Long…Lôi Đài2.084.027
22/10/20131Phục Hổ  An_Phu'  4.373.286
2Hoàng Hổ  ÄĐạiLiêu  3.181.969
3Song Long  Ngọa Hổ  3.027.638
4Song Long  Hảo Hữu  2.910.209
5Bạch Hổ   °•L°ve•°   2.708.264
6Tân Phụng  PhụcHưng  2.689.518
7Thiên Phụng  Tụ NGHĩA  2.533.385
8Chính Ưng  ThanhHóa  2.466.364
9Mãnh Hổ   *BachHo*   2.427.090
10Thiên Long  SaoBăng  2.386.430
11Hắc Hổ  AnhEm*KG   2.298.047
12Thăng Long  *Đại_Cát  2.290.881
13Phục Hổ  Công Tử   2.183.787
14Kỳ Hổ  •Ä0la   2.177.880
15Tàng Long  …Lôi Đài   2.059.751
21/10/20131Phục Hổ An_Phu' 4.198.151
2Hoàng Hổ ÄĐạiLiêu 3.051.123
3Song Long  Ngọa Hổ 2.925.179
4Song Long Hảo Hữu  2.829.287
5Tân Phụng PhụcHưng  2.582.153
6Bạch Hổ °•L°ve•° 2.581.805
7Thiên Phụng Tụ NGHĩA 2.408.247
8Mãnh Hổ *BachHo* 2.382.657
9Chính Ưng ThanhHóa 2.375.270
10Thiên Long SaoBăng 2.330.997
11Thăng Long *Đại_Cát 2.231.998
12Hắc Hổ AnhEm*KG 2.177.681
13Kỳ Hổ •Ä0la 2.125.251
14Phục Hổ Công Tử 2.086.565
15Tàng Long  …Lôi Đài 1.984.706
20/10/20131Phục HổAn_Phu'4.074.062
2Hoàng HổÄĐạiLiêu2.998.750
3Song LongNgọa Hổ 2.866.467
4Song LongHảo Hữu 2.783.704
5Tân PhụngPhụcHưng2.565.022
6Bạch Hổ°•L°ve•°2.524.731
7Thiên PhụngTụ NGHĩA2.360.380
8Chính ƯngThanhHóa2.341.070
9Mãnh Hổ*BachHo*2.321.402
10Thiên LongSaoBăng2.288.210
11Thăng Long*Đại_Cát2.213.226
12Kỳ Hổ•Ä0la2.079.831
13Hắc HổAnhEm*KG2.077.642
14Phục HổCông Tử2.014.676
15Tàng Long…Lôi Đài1.943.083
19/10/20131Phục Hổ An_Phu' 3.956.286
2Hoàng Hổ ÄĐạiLiêu 2.924.650
3Song Long  Ngọa Hổ 2.795.742
4Song Long  Hảo Hữu 2.730.158
5Tân Phụng PhụcHưng  2.532.717
6Bạch Hổ  °•L°ve•° 2.409.616
7Thiên Phụng Tụ NGHĩA 2.315.487
8Chính Ưng ThanhHóa 2.291.796
9Mãnh Hổ *BachHo* 2.258.467
10Thiên Long  SaoBăng 2.252.602
11Thăng Long  *Đại_Cát 2.166.261
12Kỳ Hổ •Ä0la  2.037.440
13Hắc Hổ AnhEm*KG 2.008.967
14Phục Hổ Công Tử 1.985.681
15Tàng Long  …Lôi Đài 1.880.884
18/10/20131 Phục Hổ  An_Phu' 3.535.029
2Hoàng Hổ  ÄĐạiLiêu 2.744.542
3Song Long  Hảo Hữu 2.654.425
4 Song Long Ngọa Hổ 2.626.304
5Tân Phụng PhụcHưng 2.465.562
6 Bạch Hổ °•L°ve•° 2.310.891
7Thiên Phụng  Tụ NGHĩA 2.270.525
8 Chính Ưng ThanhHóa 2.217.712
9 Mãnh Hổ *BachHo* 2.164.976
10 Thiên Long SaoBăng 2.164.478
11Thăng Long *Đại_Cát 2.092.657
12Kỳ Hổ  •Ä0la 2.011.664
13Phục Hổ Công Tử 1.913.306
14Hắc Hổ AnhEm*KG 1.842.275
15Tàng Long  …Lôi Đài 1.804.419
17/10/20131Phục Hổ An_Phu' 3.038.259
2Hoàng Hổ ÄĐạiLiêu 2.538.056
3Song Long Ngọa Hổ 2.432.959
4 Song Long Hảo Hữu 2.365.798
5Tân Phụng PhụcHưng  2.327.224
6 Thiên Phụng Tụ NGHĩA 2.144.661
7Bạch Hổ °•L°ve•° 2.057.833
8 Chính Ưng Thanh Hóa 2.032.285
9Mãnh Hổ *BachHo* 1.997.659
10 Thăng Long *Đại_Cát 1.923.460
11Phục Hổ Công Tử 1.836.282
12Kỳ Hổ •Ä0la 1.831.109
13 Thiên Long  SaoBăng 1.802.187
14 Hắc Hổ AnhEm*KG 1.648.140
15 Việt Ứng TrungLập 1.626.007
16/10/20131Phục Hổ An_Phu'       2.587.087
2Hoàng Hổ ÄĐạiLiêu       2.297.097
3 Song Long Ngọa Hổ       2.188.376
4Song Long Hảo Hữu       2.187.653
5 Thiên Phụng  Tụ NGHĩA       1.991.682
6Bạch Hổ °•L°ve•°       1.805.533
7 Chính Ưng ThanhHóa       1.756.822
8 Phục Hổ Công Tử       1.756.174
9Kỳ Hổ •Ä0la       1.611.614
10 Thăng Long *Đại_Cát       1.606.031
11Việt Ưng  TrungLập       1.516.738
12Mãnh Hổ *BachHo*       1.496.337
13Hắc Hổ AnhEm*KG       1.461.945
14Tàng Long …Lôi Đài       1.313.708
15Hỏa Ưng ÄThíchLà       1.275.142
15/10/20131Phục HổAn_Phu'   2.197.821
2Hoàng HổÄĐạiLiêu   2.015.644
3Song LongHảo Hữu   2.014.874
4Song LongNgọa Hổ   1.966.164
5Thiên PhụngTụ NGHĩA   1.861.799
6Bạch Hổ°•L°ve•°   1.599.473
7Phục HổCông Tử   1.571.256
8Chính ƯngThanhHóa   1.530.356
9Việt ƯngTrungLập   1.423.087
10Kỳ Hổ•Ä0la   1.224.552
11Hắc HổAnhEm*KG   1.210.912
12Tàng Long…Lôi Đài   1.163.935
13Trí LongTinh Võ   1.117.000
14Hàng Longs2TìnhCờ   1.116.959
15Thăng Long*Đại_Cát   1.107.522
14/10/20131Song LongHảo Hữu1.724.295
2Phục HổAn_Phu'1.711.750
3Song LongNgọa Hổ 1.705.733
4Hoàng HổÄĐạiLiêu1.533.510
5Thiên PhụngTụ NGHĩA1.481.609
6Bạch Hổ°•L°ve•°1.421.253
7Tân PhụngPhụcHưng1.317.695
8Phục HổCông Tử1.287.619
9Việt ƯngTrungLập1.084.103
10Hàng Longs2TìnhCờ984.100
11Thần LongMT982.018
12Chính ƯngThanhHóa958.270
13Hỏa LongNghệ Sỹ954.873
14Tàng Long…Lôi Đài936.250
15Hắc HổAnhEm*KG926.322
13/10/20131Song Long Ngọa Hổ 1.357.938
2Song Long Hảo Hữu 1.285.269
3Phục Hổ An_Phu'  1.278.504
4Bạch Hổ °•L°ve•°  1.126.065
5 Hoàng Hổ ÄĐạiLiêu  1.048.971
6Phục Hổ Công Tử  1.029.236
7Thiên Phụng Tụ NGHĩA  1.024.715
8Tân Phụng PhụcHưng 925.976
9Tàng Long …Lôi Đài 743.303
10Thần Long MT 696.865
11Hắc Hổ  AnhEm*KG  684.743
12Hàng Long s2TìnhCờ 659.795
13 Phi Hổ *Đức•Hòa  656.646
14 Trí Long Tinh Võ  643.294
15Xích Long•Family593.008

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc chư vị sẽ nhận được nhiều phần thưởng từ hoạt động Kim Xà Nguyên Soái Liên Server.