Khuyến cáo về Túi Hạt Giống bị lỗi

27-07-2012

Trong thời gian qua, Bổn Trang đã ghi nhận một số trường hợp không thể sử dụng được Túi Hạt Giống, điều này đã gây một số khó khăn cho nhân sĩ võ lâm trên đường bôn tẩu. Do đó, nhằm hỗ trợ cũng như đảm bảo quyền lợi của đồng đạo, Bổn Trang sẽ tiến hành cho đổi vật phẩm Túi Hạt Giống bị lỗi để nhận các phúc lợi khác (thông tin chi tiết sẽ được Bổn Trang gửi đến quý đồng đạo trong các bản tin tiếp theo).

  • Thời gian: Bổn Trang sẽ thông báo sau tại trang chủ.
  • Khuyến cáo: Trong thời gian này, quý đồng đạo không nên tiếp tục sử dụng vật phẩm Túi Hạt Giống bị lỗi.

Võ Lâm II

Bổn Trang rất lấy làm tiếc về sự việc này và chân thành cáo lỗi cùng quý nhân sĩ gần xa, rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện nói trên.