Khuyến cáo việc dùng phần mềm thứ ba can thiệp game

15-09-2011

Quý nhân sĩ thân mến!

Hiện nay Bổn Trang nhận được nhiều phản hồi từ phía đồng đạo võ lâm cho biết đã có nhiều chương trình phần mềm thứ ba chứa nhiều virus để can thiệp vào game. Việc sử dụng những chương trình này sẽ gây các tác hại như bị mất tài khoản, mất vật phẩm,... chính vì vậy Bổn Trang xin khuyến cáo:

  • Không nên sử dụng những chương trình phần mềm thứ ba can thiệp vào game.
  • Bổn Trang sẽ không hỗ trợ giải quết những vấn đề và trường hợp liên quan đến việc dùng phần mềm thứ ba can thiệp vào game.

Nay thông báo để quý nhân sĩ nắm rõ.