Mở lại tính năng vượt ải Bạn đồng hành

30-06-2011

- Mở lại tính năng vượt ải Bạn đồng hành

Quý đồng đạo thân mến!

Theo đúng lịch trình đã thông báo thì sau bảo trì ngày mai - thứ Sáu - 01/07/2011, tính năng vượt ải Bạn đồng hành sẽ chính thức được mở lại sau khi hoàn tất quá trình cập nhật nâng cấp. Như vậy, quý nhân sĩ sẽ có thể tiếp tục tham gia tính năng thú vị này vào sau bảo trì ngày 01/07/2011.

Riêng đối với chiến trường Thiên Môn Trận thì do phát sinh trong quá trình cập nhật nên trong thời gian này chiến trường chưa được mở lại. Thời gian hoạt động trở lại sẽ được Bổn Trang thông báo sớm nhất tại trang chủ VLTK II, thân mời quý nhân sĩ đón theo dõi.

Vượt ải Bạn đồng hành mở lại vào ngày 01/07/2011

Nay thông báo để quý nhân sĩ gần xa cập nhật thông tin kịp thời, thân chúc đồng đạo có những phút đáng nhớ cùng VLTK II.