Nâng cấp và cải tạo trang bị cùng các công thức mới

19-06-2012

Sở hữu trang bị được nâng cấp với những chỉ số thật "khủng" sẽ đem lại cho quý đồng đạo những sức mạnh vượt trội trong hàng ngũ võ lâm. Kể từ ngày 22/06/2012, Bổn Trang sẽ chính thức cho ra mắt các công thức nâng cấp và cải tạo vũ khí Đại Việt Yên, nâng cấp trang bị Tống/Liêu Nguyên Soái và Sư môn bộ 4, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì thứ Sáu ngày 22/06/2012.
  • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau trên trang chủ.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II

Học trò Thợ rèn Lưu

Tương Dương (176/182)

  • Nâng cấp và cải tạo vũ khí Đại Việt Yên.
  • Nâng cấp Đại Tống - Liêu Nguyên Soái.
  • Nâng cấp đồ Sư môn bộ 4.
  • Lưu ý: Cả ba hình thức nâng cấp trên đều có tỉ lệ thành công là 100%.

Công thức

Nâng cấp & cải tạo vũ khí Đại Việt Yên
Công thức ghép Ghi chú
01 Nữ Oa Tinh ThạchNhận vũ khí Đại Việt Yên + 0
02 Thiên Thạch Linh Thạch
03 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng)
200 Vàng
Vũ khí Việt Yên +7 trở lên
Công thức cải tạoGhi chú
02 Nữ Oa Tinh ThạchNhận vũ khí Đại Việt Yên + 7
02 Hoàng Kim Đại  Hồng Bao (chứa 999 Vàng)
200 Vàng
Vũ khí Đại Việt Yên +7 trở lên
Nâng cấp Đại Tống/Liêu Nguyên Soái
Công thức ghépGhi chú
02 Định Hồn Thiên Thạch Thần ThạchNhận Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Khôi (bộ 4) + 0
04 Thiên Cang Lệnh
05 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng)
500 Vàng
Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Khôi (bộ 3) +7 trở lên
02 Định Hồn Thiên Thạch Thần ThạchNhận Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Bào (bộ 4) + 0
04 Thiên Cang Lệnh
05 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng)
500 Vàng
Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Bào (bộ 3) +7 trở lên
02 Định Hồn Thiên Thạch Thần ThạchNhận Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Trang (bộ 4) + 0
04 Thiên Cang Lệnh
05 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng)
500 Vàng
Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Trang (bộ 3) +7 trở lên
03 Định Hồn Thiên Thạch Thần ThạchNhận Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Hộ Phù (bộ 4)
05 Thiên Cang Lệnh
05 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng)
500 Vàng
Tống/Liêu Nguyên Soái Hổ Phù (bộ 3)
03 Định Hồn Thiên Thạch Thần ThạchNhận Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Lệnh Kỳ (bộ 4)
05 Thiên Cang Lệnh
05 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng)
500 Vàng
Tống/LiêuNguyên Soái Lệnh Kỳ (bộ 3)
03 Định Hồn Thiên Thạch Thần ThạchNhận Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Hiệu Phù (bộ 4)
05 Thiên Cang Lệnh
05 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng)
500 Vàng
Tống/Liêu Nguyên Soái Hiệu Phù (bộ 3)
03 Định Hồn Thiên Thạch Thần ThạchNhận Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Hiệu Kỳ (bộ 4)
05 Thiên Cang Lệnh
05 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng)
500 Vàng
Tống/Liêu Nguyên Soái Hiệu Kỳ (bộ 3)
Nâng cấp đồ Sư môn bộ 4
Công thức ghép Ghi chú
04 Nữ Oa Tinh ThạchNhận Nón Sư môn (bộ 4) + 0
12 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (chứa 999 Vàng)
1.200 Vàng
Nón Sư môn (bộ 3) + 7 trở lên
04 Nữ Oa Tinh ThạchNhận Áo Sư môn (bộ 4) + 0
12 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (chứa 999 Vàng)
1.200 Vàng
Áo Sư môn (bộ 3) + 7 trở lên
04 Nữ Oa Tinh ThạchNhận Quần Sư môn (bộ 4) + 0
12 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (chứa 999 Vàng)
1.200 Vàng
Quần Sư môn (bộ 3) + 7 trở lên
01 Nữ Oa Tinh ThạchNhận Ngọc Bội Sư môn 1 (bộ 4)
15 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (chứa 999 Vàng)
1.200 Vàng
Ngọc Bội Sư môn 1 (bộ 3)
01 Nữ Oa Tinh ThạchNhận Ngọc Bội Sư môn 2 (bộ 4)
15 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (chứa 999 Vàng)
1.200 Vàng
Ngọc Bội Sư môn 2 (bộ 3)
01 Nữ Oa Tinh ThạchNhận vũ khí Sư môn (bộ 4) +0
20 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (chứa 999 Vàng)
1.200 Vàng
Vũ khí Sư môn (bộ 3) +7 trở lên

Lưu ý

Hiệu quả Định Hồn sẽ bị xóa bỏ khi nâng cấp hoặc cải tạo vũ khí và trang bị thành công.

Hãy nhanh chân tham gia nâng cấp và cải tạo để có cơ hội sở hữu cho mình một bộ trang bị hoặc vũ khí ưng ý trong hành trình phiêu bạt chốn võ lâm.